Създаване на компютърна презентация с вграждане на звук и видео

Създайте презентация, която да включва подходящи изображения и музика, свързани с темата за България. Включете видеоклип свързан с темата. Изпратете я за оценка.