Архив на категория: Нормативно Правна Уредба

Правно -нормативна уредба за управление и развитие на спорта

18.05.2020 г и 08.06.2020г
Тема на урока: Правно – нормативна уредба за управление и развитие на спорта – условията на общините, предприятията, и учрежденията, селата,местоживеене, включително възрастово население и хората с уврежданията

Правно Нормативна Уредба в Страните в Европейския Съюз

Тема за 16.03.2020г
Правно Нормативна Уредба в Страните в Европейския Съюз
Тема за 23.03.2020г Основни характеристики на правно-нормативната уредба на физическотото възпитание и спорта