Архив на категория: Предприемачество

Мисия и цели на фирмата

за 25.03 и 26.03.2020 г

Мисия и цели на фирмата

1. Същност на целите-постигане на желан резултат в рамките на определен период
2. Видове цели
а) краткосрочни
б) средносрочни
в) дългосрочни
3. Цели на организацията
Управлението чрез цели включва:
а) формулиране на мисията и на стратегията
б) определяне на главна цел
в) определяне на методи и средства за изпълнение
г) определяне и осигуряване на необходими средства
д) контролиране,измерване и оценка на работата и резултатите
Управлението чрез цели дава отговор на следните въпроси
Каква е мисията ни? Къде се намираме?Къде отиваме? Как да достигнем целите?
4. Мисия за малки и големи организации формулира и целите им.
Чрез нея се дефинира какво произвеждаме,кое ние конкретното предимство
Домашна работа:
Оформете я като реферат Какви са Вашите Цели – за утрешния ден, за текуща седмица, за Великден, за Края на учебната година, Цели по време на вашата 18 годишнина

Рискове в предприемачеството

за 18.03 и 19.03 2020г
Рискове в предприемачеството
1. Определение за риск-отклонение от добри резултати,които се очакват от бъдещи събития
-опасност,несигурност
2. Видове риск
-финансов-
-професионален-
-социален
-психологически
3. Основни причини за неуспеха на предприемаческата  дейност
-липса на търсене и предлагане
-липса на търсене на предлаганите продукти
-лош и неконкуретноспособен продукт
-неефективен маркетинг.
-игнориране на нуждите на на клиентите
-липса на пари
-проблеми с цени и разходи
-неефективен финансов модел
Обединяване в три групи
1. Функционирането на пазара–търсене на продукти и услуги
2. Производството на продукта -определен обем и качество
3. Финансова равносметка
Домашна работа:
1.Въпрос: Избройте факторите, които мотивират българския предприемач?
2. Избройте четири причини, които могат да доведат до финансов риск?