Архив на категория: Спортен масаж

Възстановителен масаж

Тема 13 

1. Задачи на възстановителния масаж.

    А) да се повлияе кислородната недостатъчност;

    Б) да се намали нервно – мускулното напрежение и да се подобри функцията на свързочно – ставния апарат;

    В) да се ускори кръво – и лимфообръщението и отделянето на отпадните продукти от обмяната;

    Г) да се премахне евентуалната болка;

    Д) да се възстанови и повиши работоспособността;

    Е) да се подобри психо – емоционалното състояние на спортиста;

          2. Физиологично въздействие на масажа;

          3. Методика на възстановителния масаж.

              А) в зависимост от характера на натоварването;

              Б) време на провеждане след натоварването;

              В) използвани масажни похвати;

          4. Видове възстановителен масаж.

              А) масаж в почивките между натоварванията;

              Б) междуетапен масаж в отделните дни на състезанието;

              В) масаж след състезание;

Общ тренировъчен масаж

Тема 12

/04.05. / 08.05.2020г.

  1. Цел на тренировъчния масаж.

А) подготовка на спортиста за максимални спортни постижения;

Б) повишаване на функционалните възможности на организма;

      2. Задачи на тренировъчния масаж.

          А) форма на масажа;

              – общ масаж;

              – частичен масаж;

          Б) времетраене на масажа;

              – в зависимост от теглото;

              – в зависимост от соматотипа;

          В) фактори, обуславящи методика на масажа;

              – задачите на тренировката;

              – вида спорт;

              – характер на натоварването;

              – индивидуални особености на спортиста;

       3. Разновидности на масажа .

           А) масаж за повишаване на тренираността;

           Б) масаж за запазване на спортната форма;

           В) масаж за повишаване на нивото на физическите качества;

Предварителен масаж и самомасаж

Тема 11

/ 24.04. / 27.04.2020г. /

  1. Цел на предварителния  ( предстартов ) масаж.

А) време на провеждане;

Б) продължителност на масажа;

В) физиологично въздействие на масажа;

      2. Видове предстартови реакции.

          А) предстартова треска;

          Б) предстартова апатия;

          В) състояние на  „хладна кожа“;

          Г) състояние на боева готовност;

      3. Видове предварителен масаж.

          А) мобилизиращ;

          Б) загряващ;

          В) криотерапия;

          Г) самомасаж;

Масажна яка и масаж на главата

 

Тема 10

 10.04. / 13. 04.2020 г.

  1. Масаж на задната страна на шията и раменен пояс от седеж .

А) изходно  положение на масажирания ;

Б) последователност на масажните линии ;

В) видове масажни похвати ;

  1. Масаж на окосмената част на главата .

А) изходно  положение на масажирания ;

Б) последователност на масажните линии ;

В) видове масажни похвати ;

  1. Масаж на лицето .

А) изходно  положение на масажирания ;

Б) последователност на масажните линии ;

В) видове масажни похвати ;

  1. Масаж на предната страна на шията и горна гръдна област .

А) изходно  положение на масажирания ;

Б) последователност на масажните линии ;

В) видове масажни похвати ;

Масаж на гърди и корем

Тема 9

Масаж на гърди и корем

( 06.04.2020 г. )

  1. Масаж на гръдна област.

а) изходно положение на масажирания ;

б) видове похвати на приложение и тяхната последователност ;

в) начин на изпълнение на масажното действие ;

  1. Масаж на коремната област .

а) изходно положение на масажирания ;

б) видове похвати на приложение и тяхната последователност ;

в) начин на изпълнение на масажното действие ;