Архив на категория: Спортна медицина

Травми на вътрешните органи и главата.

Тема 7 ( 20.03/23.03/27.03 )

Травми на вътрешните органи и главата.

Оказване на първа помощ при животозастрашяващи състояния

Травми на вътршните органи

 1. Травми на гръдната кухина . В  случай на сериозна контузия на гръдния кош могат да бъдат повредени жизненоважни органи като сърцето, големите кръвоносни съдове и белите дробове. Органите в горната част на корема, като черния дроб или далака, могат също да бъдат засегнати. Нараняването на тези жизненоважни органи е животозастрашаващо.

     А ) Какво наблюдаваме ?

 • Въздух излиза от раната по време на дишане.
 • Балончета на мястото на раната.
 • Повърхностно, бързо и неравномерно дишане.
 • Синя промяна в цвета на устните, ушите, носа, пръстите на ръцете или лицето.
 • Кашлица с кървава пяна.

 Б ) Какво да направим?

 • Помислете първо за безопасността си(оръжия и др.).  
 • Повикайте Спешна помощ.  
 • Сложете ръкавици.  
 • Сложете пострадалия в полуседнала позиция.  
 • Притиснете с ръка раната на пострадалия, ако нямате превръзка.  
 • Наложете превръзка (за предпочитане тристранно оклузивна превръзка, и само за отворени рани).  
 • Продължавайте да държите пострадалия в позиция, която най-малко пречи на дишането.  
 • Ако пострадалият загуби съзнание, положете го в стабилно странично положение върху наранената страна.
 1. Травми в коремна кухина . 

  Коремната травма може да причини сериозни рани на червата. Ако раната е преминала през коремната стена, червата може да бъдат сериозно повредени. Натискът от кашляне или бутане като резултат от болката, може да причини протрузия /излизане/ на коремни органи през отверстието на раната, но това може да възникне и поради самата травма, без кашлица.  
  Налице е не само риск от инфекция, но също и риск, че червата ще изсъхнат и ще бъде ограничено снабдяването им с кръв. Богати на кръв органи като черния дроб, далака или бъбреците се увреждат лесно в случай на сериозен удар или пробождане в корема или лумбалната област. Дори и да няма видима рана, все пак може да има вътрешни увреждания.

  А ) Какво наблюдаваме?  

 • Рана в корема.  
 • Възможна протрузия / излизане/  на черва.

  Б ) Какво да направим?

 • Помислете първо за безопасността си(оръжия и др.).  
 • Повикайте Спешна помощ.  
 • Сложете ръкавици.  
 • Разхлабете дрехите на пострадалия, за да се провери раната.  
 • Покрийте раната с компрес (за предпочитане стерилен).  
 • Положете пострадалия в полу-седнало положение, с леко повдигнати колене за да се намали натиска върху корема.  
 • Покрийте протрузираните органи с мокри компреси, за да ги предпази от изсъхване.  
 • Натиснете силно върху превръзка, за да се предотврати протрузията, ако пострадалия кашля.  
 • Никога не докосвайте протрузирани червата и никога не ги напъхвайте обратно вътре.  
 • Никога не премахвайте чужди тела, които са още в раната; стабилизирайте ги с множество превръзки.
 1. Кога да се обърнем към лекар или болница:  
 • Кървенето не може да бъде спряно.
 • Раната не може хубаво да се почисти.  
 • Пострадалият е (вероятно) недостатъчно профилактиран срещу тетанус (не е ваксиниран, отдавна ваксиниран или не помни).  
 • Охлузването е по-голямо от половината длан на пострадалия.  
 • Виждат се кости, мускули или други подкожни тъкани.  
 • Увредени са лицето, очите или гениталиите.  
 • Налице е обект, заседнал в раната.  
 • Раната е причинена от ухапване от животно или човек.  
 • Става въпрос за прободна рана от мръсен предмет.
 • Ако не може да се осигури професионална помощ в рамките на 6 часа, първо изплакнете раната на място. След това я дезинфекцирайте.

 

Травми на опорно – двигателния апарат – усложнения , първа помощ

Тема 6 ( 16.03.2020 г.)

 1. Усложнения при травми на ОДА .

а)  при  мекотъканни травматични увреждания :

–  отпадане на мускулни функции;

–  сетивни промени ;

б) при  травматични увреждания на ставите :

– нарушение на функциите на ставата ;

– нарушение на ставните връзки ;

в) при  счупвания:

– локална некроза на кожата ;

– тромбофлебит ;

– супурация на посттравматичен хематом ;

– увреждания на периферни нерви и съдове ;

– мастна емболия и усложнения от общ характер ;

2 .  Първа помощ  при травматични увреждания .

а) изстудяване ; б) компресивна превръзка  ;  в) обездвижване и покой  ;

г) обезболяване ;

3 . Противопоказания при травматични увреждания на ОДА .

а) топлинни процедури  ; б) водни процедури ;  в) движение  ; г) алкохол ;

Травми на вътрешните органи и главата. Оказване на първа помощ при животозастрашяващи състояния

Тема 7 ( 20.03/23.03/27.03 )

Травми на вътршните органи

 1. Травми на гръдната кухина .

В случай на сериозна контузия на гръдния кош могат да бъдат повредени жизненоважни органи като сърцето, големите кръвоносни съдове и белите дробове. Органите в горната част на корема, като черния дроб или далака, могат също да бъдат засегнати. Нараняването на тези жизненоважни органи е животозастрашаващо.

     А ) Какво наблюдаваме ?

 • Въздух излиза от раната по време на дишане.
 • Балончета на мястото на раната.
 • Повърхностно, бързо и неравномерно дишане.
 • Синя промяна в цвета на устните, ушите, носа, пръстите на ръцете или лицето.
 • Кашлица с кървава пяна.
 • Б ) Какво да направим?
 • Помислете първо за безопасността си(оръжия и др.).
 • Повикайте Спешна помощ.
 • Сложете ръкавици.
 • Сложете пострадалия в полуседнала позиция.
 • Притиснете с ръка раната на пострадалия, ако нямате превръзка.
 • Наложете превръзка (за предпочитане тристранно оклузивна превръзка, и само за отворени рани).
 • Продължавайте да държите пострадалия в позиция, която най-малко пречи на дишането.
 • Ако пострадалият загуби съзнание, положете го в стабилно странично положение върху наранената страна.

2.Травми в коремна кухина .

Коремната травма може да причини сериозни рани на червата. Ако раната е преминала през коремната стена, червата може да бъдат сериозно повредени. Натискът от кашляне или бутане като резултат от болката, може да причини протрузия /излизане/ на коремни органи през отверстието на раната, но това може да възникне и поради самата травма, без кашлица.

Налице е не само риск от инфекция, но също и риск, че червата ще изсъхнат и ще бъде ограничено снабдяването им с кръв. Богати на кръв органи като черния дроб, далака или бъбреците се увреждат лесно в случай на сериозен удар или пробождане в корема или лумбалната област. Дори и да няма видима рана, все пак може да има вътрешни увреждания.

А ) Какво наблюдаваме?

 • Рана в корема.
 • Възможна протрузия / излизане/  на черва.

  Б ) Какво да направим?

 • Помислете първо за безопасността си(оръжия и др.).
 • Повикайте Спешна помощ.
 • Сложете ръкавици.
 • Разхлабете дрехите на пострадалия, за да се провери раната.
 • Покрийте раната с компрес (за предпочитане стерилен).
 • Положете пострадалия в полу-седнало положение, с леко повдигнати колене за да се намали натиска върху корема.
 • Покрийте протрузираните органи с мокри компреси, за да ги предпази от изсъхване.
 • Натиснете силно върху превръзка, за да се предотврати протрузията, ако пострадалия кашля.
 • Никога не докосвайте протрузирани червата и никога не ги напъхвайте обратно вътре.
 • Никога не премахвайте чужди тела, които са още в раната; стабилизирайте ги с множество превръзки.
 1. Кога да се обърнем към лекар или болница:
 • Кървенето не може да бъде спряно.
 • Раната не може хубаво да се почисти.
 • Пострадалият е (вероятно) недостатъчно профилактиран срещу тетанус (не е ваксиниран, отдавна ваксиниран или не помни).
 • Охлузването е по-голямо от половината длан на пострадалия.
 • Виждат се кости, мускули или други подкожни тъкани.
 • Увредени са лицето, очите или гениталиите.
 • Налице е обект, заседнал в раната.
 • Раната е причинена от ухапване от животно или човек.
 • Става въпрос за прободна рана от мръсен предмет.
 • Ако не може да се осигури професионална помощ в рамките на 6 часа, първо изплакнете раната на място. След това я дезинфекцирайте.