Архив на категория: Спортна медицина

Антидопингови регулации в спорта

Тема 12  

 11.05./ 15.05.2020г.

 1. Субстанции и методи, забранени по всяко време.

 А) забранени субстанции:

     – анаболни агенти;

     – хормони и сродни субстанции;

     – бета – 2 – агонисти;

     – вещества с антиестрогенна активност;

     – диуретици и други маскиращи вещества;

 Б) забранени методи:

     – средства подобряващи кислородния трансфер;

     – химични и физични манипулации на урината;

     – генен допинг;

      2. Вещества и методи, забранени по време на състезания.

            А) стимуланти ( остър допинг );

            Б) наркотични аналгетици;

            В) канабиноиди;

            Г) глюкокортикоиди;

       3. Субстанции, забранени в някои спортове.

            А) алкохол;

            Б) бета – блокери;

        4. Специфични субстанции.

        5. Препоръки при необходимост от употреба на медикаменти с лечебна цел.

        6. Антидопингов контрол.

           А) планов (по време на състезания);

           Б) внезапен (извън състезанията);

           В) с кратко предизвестие;

Спортни добавки – видове, ефективност, безопасност

Тема 11  

 04.05./ 08.05.2020г.

 1. Спортни храни.

А) спортни напитки ;

Б) спортни гелове ;

В) електролит – заместващи добавки ;

Г) течни храни;

Д) спортни блокчета;

      2. Хранителни добавки .

          А) липса на странични ефекти върху здравето и работоспособността ;

          Б) съдържание на забранени за употреба от спортисти вещества ;

          В) действие и ефективност ;

       3. Хранителни ергогенни средства.

          А) ефективни / безопасни;

          Б) потенциално ефективни;

          В) средства, за които е рано да се каже;

          Г) неефективни;

Принципи на здравословното хранене

Тема 9 / 10.04.2020 г.

 1. Адекватност при храненето .
 2. Балансираност .
 3. Калориен контрол .
 4. Умереност .
 5. Разнообразие .

Упражнение

 1. Задача : Направете примерна балансирана диета  според вашите нужди, като се има в предвид следните показатели :

Състав на балансирана диета

Хранителни вещества

Съдържание

Белтъци

Около 15 % от ДЕП

Въглехидрати

Около 55 % от ДЕП

Общо количество мазнини

·        Наситени мазнини

·        Полиненаситени мазнини

·        Мононенаситени мазнини

·        Холестерол

Не повече от 30 % от ДЕП

До 8 % от ДЕП

До 10 % от ДЕП

До 15 % от ДЕП

До 300 мг. от ДЕП

Влакнини

20 – 30 г. дневно

NaCL

Около 6 g NaCL  или около 2,4 g Na

 1. Задача : Разпределете на 3 приема ( закуска , обяд и вечеря ) изчисленото денонощно количество на всяко едно от ОХВ ( основни хранителни вещества ) и направете примерна диета с отрицателен енергиен баланс .

Общо за деня :

Белтъци : ………. г ;  Мазнини : ………….г ;   Въглехидрати : ………. г;

Белтъци :                                                                             

Закуска : ………%  .  ……… г ( дневно ) = ……….. г

Обяд     : ………%  .  ……… г ( дневно ) = ……….. г

Вечеря  : ………%  .  ……… г ( дневно ) = ……….. г

Мазнини :

Закуска : ………%  .  ……… г ( дневно ) = ……….. г

Обяд     : ………%  .  ……… г ( дневно ) = ……….. г

Вечеря  : ………%  .  ……… г ( дневно ) = ……….. г

Въглехидрати :

Закуска : ………%  .  ……… г ( дневно ) = ……….. г

Обяд     : ………%  .  ……… г ( дневно ) = ……….. г

Вечеря  : ………%  .  ……… г ( дневно ) = ……….. г

Хигиена на храненето

Тема 9

Хигиена на храненето

( 06.04.2020 г. )

 1. Основни хранителни вещества ( ОХВ ) или макронутриенти .

а) белтъци;

– основни функции на белтъка;

– белтъчен дефицит ;

б) въглехидрати ;

– проси въглехидрати ;

– сложни въглехидрати ;

– складирани въглехидрати ;

в) мазнини ;

– наситени ;

– ненаситени;

 1. Микронутриенти .

а) минерали ;

б) витамини ;

– мастно разтворими ;

– водно разтворими ;

 1. Основни групи хранителни продукти .

а) зърнени култури;    б) месо и месни ;    в) мляко и млечни ;   г) плодове ;

д) зеленчуци ; е) бобови ;  д) ядки ;  е) подправки ;   ж) алкохол ;

 1. Енергиен баланс .

а) какво представлява дневен енергиен прием ( ДЕП ) и определяне ;

б) какво представлява дневен енергоразход ( ДЕР ) и определяне ;

в) коригиращ фактор в зависимост от нивото на двигателна активност ;

Лична хигиена и спорт

Тема 8

( 30 .03. и 03. 04. 2020г. )

1.Екологични фактори .

а) биотични екологични фактори ( биосфера ) ;

б) абиотични екологични фактори :

– с основни химически и физически характеристики на въздуха ( атмосфера );

– с основни химически и физически характеристики на водата (хидросфера);

– с основни химически и физически характеристики на почвата ( литосфера );

в) трансформирани екологични фактори :

– храна ;

– битови предмети ( мебели и т.н. );

– облекло и обувки ( екипи , маратонки и др. );

– спортни уреди ;

– спортна дейност ;

 1. Действие на екологичните фактори .

а) активно и пасивно действащи ;

б) остро и хронично действащи ;

в) екологични фактори с периодично и апериодично действие ;

г) интензивност на въздействие върху определена популация ;

 1. Предмет на хигиената .

а) изучаване на факторите на околната среда и тяхното въздействие върху функциите на човешкия организъм , неговото здраве и работоспособност ;

б) изработване на хигиенни правила и норми ;

в) създаване на оптимални условия за развиване на спортна дейност ;

 1. Хигиенни проблеми в спортната медицина .

а) изучаване влиянието на различните фактори на външната среда ;

б) личната хигиена на спортиста ;

в) проблеми в храненето ;

г) училищната хигиена и свързването им със спортно – медицинския контрол върху физическото възпитание на учениците ;