Архив на категория: ТМФВ

Науката във физическото възпитание и спорта

Тема 38 ( 17.03.2020 г. )

1.Общи и специални методи за научни  изследвания

а) педагогическо наблюдения ;

б) педагогически експеримент ;

в) анкета ;

г) беседа ;

д) изучаване на документални материали ;

е) тестове ;

  1. Основни проблеми за проучване .

а) развитието на двигателните качества ;

б) възстановяването на физическите и психическите сили на учениците ;

в) подобряването на здравето и повишаването на съпротивлителните способности на организма ;

г) повишаването на спортните резултати ;

д) подобряване на урочната , извънкласната и извънучилищната работа по ФВ ;

е) създаването на нормативи и тестове за оценка на физическата дееспособност на учениците ;

  1. Видове научни изследвания в условията на училището.

А) в зависимост от броя на изследваните ученици ;

Б) в зависимиост от избраното време за изследване ;