Архив на категория: Икономика

Избор на предмет на предмет на дейност,правна форма на предприятието

Тема№2 за 26.03.2020г
Избор на предмет на предмет на дейност,правна форма на предприятието
1. Видове предприятия
а) по форма на собственост-частни, държавни,смесени,кооперативни,общински
б) според предмета на дейност-промишлени,селскостопански,търговски,строителни,транспортни
г) според правна форма-еднолични и дружествени
2. ЕТ, ЕООД
3. Сдружения- СД, ООД, ЕООД, АД
Домашна работа на стр. 76 от учебника да се реши теста

Видове предприятия.Малко и средно предприятие

Тема №1 за 19.03.2020г
Видове предприятия. Малко и средно предприятие
1. Малки и средни предприятия-определят се като дребен бизнес
а) средни предприятия
б) малки предриятия
в) микропредприятия
2. Характеристика на малките и средните предприятия
Да се затвърдят основните понятия на стр 72 от учебника