Архив на категория: Икономика

Жизнен цикъл на предприятието

28.05.2020 г и 04.06.2020г.
тема на урока: Жизнен цикъл на предприятието. Теория  за жизнения цикъл на предприятието
1.Същност-жизненият цикъл на предприятието обхваща времето и процеса от неговото създаване до изпълнението на стратегическите му плановевърху него оказват влияние големината,,предмет на дейност,стилът на управление,целите и местоположениетоЖизнения цикъл на предприятието се състои обикновено се състои от следните фази-възникване-стабилизиране-растеж
-зрялост-спад

2.Фази на жизнения цикъл на предприятието

2.1 Фаза на стартиране-тук са необходими по-вече предприемачески  познания,умения,отколкото мениджърски. Избира се дейност,правна форма, форма на регистрация, финансиране, придобиване на активи.

2.2Стабилизиране-при вече установена фирма тук са необходими повече мениджърски, отколкото предприемачески качества,но поради скромните възможности на малките фирми, обикновено предприемачът е и мениджър

2.3 Фази на растежа-тук са необходими предприемачески качества,отколкото мениджърски( поради необходимостта да се рискува,да се правят постоянни промени,т.е да се правят нови неща )
2.4 Фаза на зрялост-тук са изявени мениджърски качества, тъй като функциите на управление са добре определени,оформениса организационните звена и са налице рутинни,основни,всекидневни,повтарящи се дейности

2.5 Фаза на оцеляване-тук са необходими балансирани качества на мениджър и предприемач, тъй като пътищата могат да бъдат добре познати,така и уникални за конкретната ситуация

Маркетингови стратегии

13.03.2020г 

1.Определение за стратегия-думата „стратегия“означава изкуствено водене на война.В маркитинга се използват стратегии с различни имена, всяка от които има собствена цел.

2.Стратегии свързани с избора на пазар-възможните стратегии за пазарни сигменти са :

а) стратегия на масовия маркетинг

б) стратегия на диференциран маркетинг

в) стратегия на пазарната ниша

3.Стратегии свързани  с вида на “ продукт-пазар“-в зависимост от това дали е нов или не продуктът на пазара,изборът на възможните стратегии са следните:

а) стратегия проникване на пазара

б) стратегия за развитие на пазара

в )стратегия за развитие на продукта

4.Конкурентни стратегии-конкурентната стратегия е визията,която приема дадена фирма в отрасъла и срещу конкурентите си

а /стратегия на фронтална атака

б/ стратегия на флангова атака

в /стратегия на партизанска война

5.Стратегии за пазарен растеж–матрица на Бостънска консултанска група-популярен инструмент за анализ и планиране, с чиято помощ ръководителите могат да вземат важни решения за своите продуктови линии и пазарно поведение

Маркетингов микс

 07.05.2020г
1.Определение – маркетингови елементи ,чрез промяната  на които може да се постигнат целите на маркетинга – пазарен растеж и завояване на по-вече пазарни сегменти.

2.Продукт – търговска марка, дизайн на продукта, дизайн на опаковката, съпътстващи услуги

3.Цена до изграждане на такива цени, които да бъдат привлекателни за клиента чрез равнище на цената,приспособяване на цената, изменение на цената

4.Дистрибуция разпространение на продукта-избор на дистрибуторска мрежа, избор на начина , по който да се изгради дистрибуторската мрежа

5.Промоция-избор на комуникационен микс, разпределение на средствата за комуникация