Архив на категория: Свят и личност

Локално, национално, регионално.

11 май – понеделник

Локално, национално, регионално. Как е възможен регионализъм в съвременния свят? – нови знания

12 май – вторник

Идеята за Обединена Европа и регионализъм. Идеологията „Европа на регионите „.

13 май – сряда

Изходно ниво

Национален суверенитет и общностни политики

6 април понеделник

Национален суверенитет и общностни политики

7 април вторник

Икономически и валутен съюз

8 април сряда

Какви са плюсовете и минусите за България от участието и в единния европейски пазар?