Архив на категория: История

Нова българска история

За днес 21.05. по история имаме преговор върху раздела: Нова българска история. След това ни предстои тест, който е много важен за вас. От него зависи  каква оценка ще получите за срока и за годината. Бъдете този път малко по-отговорни!!!.

За целта трябва да си припомните основните събития .Давам ви кратък план и страниците на уроците. Ползвайте и плановете, които съм ви дала до този момент.

 Нова българска история-преговор

1.Възстановяване на Българската държава-стр.175

2.Търновската конституция-характер-стр.176

3.Първи политически партии-либерали, консерватори-стр.178

4.Съединението и Сръбско-българската война-стр. 184

5.Българската криза ( 1886-1887г.)-стр.188

6.Управление на Стефан Стамболов (1887-1894)-стр.190

7.Илинденско-Преображенското въстание от 1903г.-стр.199

8.България във войните за освобождение и национално обединение-стр.205

А) Първата балканска война(1912-1913)

Б) Втората балканска (Междусъюзническа) война-1913г.

В) Участие на България в Първата световна война-1914г.

9.Управление на БЗНС (1920-1923г.)-стр.213

10.Българските правителства (1923-1941)-четете само плана , който съм ви дала

11.Участие на България във Втората световна война-стр.240

Залезът на Третото българско царство (1941-1944)

Наближава краят на учебната година. Само искам да ви напомня още веднъж, че срочните и годишни оценки ще ги постявям въз основа на изпратени домашни. След всеки урок ви поставям въпроси. Може да запишете отговора и да ми го пратите на лично съобщение.

За днес 20.05 имате учебна подготовка върху Залезът на Третото българско царство(1941-1944)-стр240 от учебника.

Имахте да отговорите на следния въпрос:Защо България се присъединява към Тристранния пакт?(Германия, Италия и Япония). Ние отново се присъединяваме към губещите войната държави.

1.Страната е стопански обвързана с Германия

2.Преди това с помощта на Германия България си връща Южна Добруджа от Румъния (7.09.1940г). Загубена територия след Междусъюзническата война.

3.И двете държави имат обща съдба . Загубили са Първата световна война и са принудени да подпишат много несправедливи договори.

4. Принудата-германските войски са на р. Дунав и чакат заповед за настъпление към България. Хитлер очаква решението на цар Борис III.

Задача за домашна:

Ползвайте интернет и подгответе кратко съобщение на тема: Спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.

Българските правителства (1923-1941)

За днес 14.05.2020г. имате Учебна подготовка върху Българските правителства(1923-1941)-стр 220 от учебника). Най-важно в този урок е да запомните имената на министър. председателите и каква е била вътрешната и външна политика при тяхното управление.

С какво се характеризира вътрешнополитическият живот през разглеждания период? –

Българските правителства, които управляват страната използват често насилие и недемократични средства.  В навечерието на войната политическата власт се оказва в ръцете на монарха Борис III –личен, авторитарен, безпартиен режим.

Какви са недостатъците и какви са предимствата на това управление?

а) недостатъци – Търновската конституция не се спазва

б) предимства

  • забранявайки всички партии предпазва страната от установаване на тоталитарна диктатура (комунистическа или фашистка)
  • поема върху себе си цялата отговорност за вътрешната и външна политика , за съдбата на България в навечерието на Втората световна война

Българското общество след Първата Световна война.Управление на БЗНС

8.05.2020г.

За днес по история имате Учебна подготовка върху Българското общество след Първата Световна война.Управление на БЗНС (стр.123 от учебника)

Как отговорихте на въпросите , които поставих?

Откриваме ли недостатъци в земеделската идеология?-

Идеята за вечната власт на селяните е илюзия, утопия,невъзможно е да се осъществи. Никой не би позволил.

Противопоставя на селяните всички останали съсловия, настройва ги срещу тях.

Противопоставя на БЗНС всички останали политически партии (както буржоазните , така и левите), които също се стремят към властта.

Срещу кого са насочени реформите и законите на земеделското правителство?-

Срещу едрата селска и градска буржоазия.Буржоазните партии започват да се обединяват и прегрупират, и се насочват към сваляне на правителството на БЗНС чрез преврат.

Кои са причините за сваляне на БЗНС от власт?-

Многобройни грешки на БЗНС и на Ал. Стамболийски

Теорията за самостоятелната селска власт, която му дава самочувствие, намалява бдителността му, увеличава противниците му.

Подценява опасността от старите буржоазни партии

Обявява за враг на БЗНС  комунистите, тъй като БКП винаги е на второ място след  земеделците

Нарушава Търновската конституция(груба , брутална разправа с противниците)

 Продължавайте да изпращате тестовете  за Възраждането!!!!

Българското общество след Първата Световна война.

7.05.2020г.

Ако сте научили уроците за войните , как бихте отговорили на следните въпроси?(може и съвсем кратко да отговорите на лично съобщение)

В колко войни до този момент участва България?

Колко са националните катастрофи?

Постига ли България националния си идеал?

Новата тема по история е: Булгарското общество след Първата Световна война. Управление на Българския земеделски народен съюз.(стр.213 от учебника)

План на урока:

1.Преход към самостоятелно управление на БЗНС

а) парламентарни избори –март 1920г.-получава най-много гласове , но недостатъчни за съставяне на самостоятелно правителство

б) съставяне на самостоятелно правителство на БЗНС начело с Александър Стамболийски-21.05.1920г.

2. Идеология на БЗНС-,, съсловната теория“ на Ал. Стамболийски-обществото се дели на съсловия (селяни, работници,буржоазия,интелигенция,от които най-многобройни са селяните-80% и затова те трябва вечно да управляват страната

3. Управление на БЗНС

а) вътрешна политика-реформаторска, приема закони и извършва реформи

-закон за търговията със зърнени храни

-закон за трудовата поземлена собственост

-закон за всеобщата трудова повинност

б) външна политика-основни задачи

-да изведе България от пълната и двойна(на Балканите и в Европа) международна изолация чрез установяване на добросъседски отношения със съседнита балакански държави. Води политика на сближение с Румъния и особенно с Югославия. Прави сериозни отстъпки на Югославия и си спечелва враг в лицето на ВМОРО.

-да се ревизира Ньойския мирен договор , но изключително по мирен път

4. Политически борби-прегрупиране и обединение на буржоазните партии за борба срещу земеделското правителство

-Народен сговор-1921г, Ал. Цанков

-Конституционен блок-1922г.

-чрез мирни средства БЗНС не може да бъде свалено от власт(Ал.Стамболийски действа грубо,брутално, безцеремонно с физическа и съдебна разправа срещу опозицията)

5. Държавен преврат срещу БЗНС-9.06.1923г.-извършен от Военният съюз и старите буржоазни партии

-земеделското правителство е свалено от власт

-Ал. Стамболийски зверски е убит

а) установява се ново правителство на едрата буржоазия начело с Ал.Цанков

б) позиция на БКП-неутралитет

в) съпротива на селяните в Пловдивсо, Шуменско, Пазарджишко-юнското въстани е удавено в кръв.

            г) грешки на БЗНС

Дала съм ви подробен план. Ако го прочетете и научите , значи сте научили урока.

Въпроси над които да помислите:

Откриваме ли недостатъци в земеделската идеология?

Срещу кого са насочени реформите и законите на земеделското правителство?

Кои са причините за сваляне на БЗНС от власт?