Архив на категория: История

Българското Възраждане

22юни понеделник

Българското Възраждане – преговор

23юни вторник

България от Освобождението до края на Втората световна война – преговор

25 юни петък

България след Втората световна война до 1989 г – преговор

България след 1989година- преговор

29 юни понеделник

Изходно ниво

30 юни вторник

Годишен преговор равносметка на постигнатото

Праистория и античност

15 юни понеделник

Преход към парламентарна демокрация и пазарна икономика ( 1989-2006)

16 юни  вторник

Праистория и античност – преговор

18 юни  четвъртък

Средновековна България VII-XIV век-преговор

Българските земи под османска власт ХV- края на ХIХ век -преговор

Режимът на Тодор Живков (1956-1989)

18 май понеделник

Режимът на Тодор Живков (1956-1989) – нови знания

19 май вторник

Българското общество (1956-1989) – нови знания

21 май четвъртък

Социалистическият начин на живот

21 май четвъртък

Външно политика на България(1956-1989)