Архив на категория: Информационни технологии

Екипна защита на проект

19.05.2020г.

Краят на работата на един проект е неговото представяне и защита пред публика.

За да защитите добре един проект, трябва да направите компютърна презентация, чрез която да представите неговата цел, екипа, който го е реализирал, да опишете извършените дейности, да представите списък на използваните материали, да направите съответните изводи от неговата разработка.