Архив на категория: Химия

Наркотични вещества

за 28.05.2020 г
1.Определение-вещества,които приети в малки количества, приченяват сериозно нарушение в нормалната работа на нервната система на организма и водят до временно изменение на сетивните възприятия, мисленето и поведението на личността.

2Факториопределящи наркотичното действие

а) химичният строеж на наркотичното вещество от него зависи действието му върху определени мозъчни центрове

б).приета доза-

в) степен на привикване към наркотичното вещество

3. Видове наркотични вещества- наркотични вещества на основа на опиум -опиумът е най-старият  наркотик.получава се от получава се от разновидност на мака , разпространена в Близкия изток.
-морфин -първоначално се използвал като лекарство,по-късно се установява ,че неговата употреба предизвиква зависимост-хероин-стимуланти-кокаин мощно стимулиращо и обезболяващо средство. В началото на 20 век в медицината навлизат синтетични стимуланти,наречени амфетиминихалюциногени-производни на амфитамините вещества-метиловите амфитамини-канабис -освен като хашиш канабисът се употребява основно под формата на марихуана.В момента марихуаната е най-употребяваният наркотик в света

4.Употребата  на марихуаната,и хашиша имащи следните ефекти

а) ефекти върху поведението-двигателна система,

б) ефекти върху мисловните процеси и възприятията-разстройство на кратковременната памет и в усещане забавяне на времето

в )емоционални ефекти-изразяват се в сериозна депресия, дисбаланс, психическа дистрофия,страхови състояния

5.Нови психоактивни вещества-синтетични канабиноиди, стимулантии опиоди. НПВ покриват действието на цялата гама известни вече известни “ традиционни“ наркотици,действието им е многократно по-силно.