Архив на категория: История

Изходно ниво

18.06.2020г.

1.  Какъв характер имат договорите подписани  с победените държави след Първата световна война?

А)справедливи

Б) план за изграждане на следвоенна  Европа

В)несправедливи

Г) съобразени със всички държави участвали във войната

2.Посочете най-характерните страни на модерната демокрация:

А) народовластие чрез свободни избори с участие на всички политически партии

Б) тотален терор-физически и морален

В) господство на една политическа партия

Г)забрана на сдруженията и стачките

3. В коя държава най-рано се заражда фашизма?

А) Германия

Б) Япония

В)Италия

Г) Русия

4.Кои са основните причини за Първата Световна война?

А) религиозни, териториални, военни

Б) икономически,териториални,колониални

В) военни, парламентарни,имперски

Г) религиозни, икономически, продоволствени

5. Как Бенито Мусолини идва на власт в Италия?

А) чрез избори   Б  ) чрез революция    Б) чрез „поход към Рим“  Г) чрез военни действия

6.  В кои  държави е  ликвидирана  частната собственост след Първата световна война?

А) фашистките   Б)комунистическа Русия  В)демократичните  Г) авторитарни

7. Къде започва световната икономическа криза ?

А) Германия през1929г.  Б) Англия през1923г. В) САЩ през1929г. Г) Франция през 1929г.

8. Кои държави създават Антихитлеристката коалиция?

А)САЩ,Италия,Япония                                  Б)Германия,Унгария,Гърция  В)Япония,Англия,Финландия                       Г)СССР,САЩ и Великобритания

9. Кое е вярното твърдение?

А) СССР влиза във Втората световна война след САЩ

Б)  Антихитлеристката коалиция се създава след формирането на Тристранния пакт

В) Тристранният пакт е основан преди избухването на Гражданската война в Испания

Г) България влиза във военен съюз с Германия преди избухването на Втората световна война

10.  Втората световна война започва с:

А) аншлуса на Австрия от Германия

Б) анексирането на Албания от Италия

В) нападението на Полша от Германия

Г) нападението на Китай от Япония

11. Какво означава „ Новият  ред“ наложен от Хитлер ?

А) присъединяване на всички европейски държави към Германия

Б) господство на арийската раса над Европа

В) пълен контрол на държавата над икономиката

Г) разширяване на демократичните принципи на управлеTop of Form

Bottom of Form

12,Коя е решаващата битка за прелома в хода на войната в СССР?

А)  Сталинград       Б)  Крск        В) Москва      Г) Киев

13. Кога  започва  Студената война ?

А) с Нюрнбегския процес

Б) конференцишта в Подсдам

В) речта на Чърчил в град Фултън

Г) блокадата на Западен Берлин от СССР

14.Къде се намира седалището на ООН?

А) Ньо Йорк   Б) Страсбург     В) Сан Франциско     Г) Брюксел

15. Каква е целта на Плана „Марщал“ от 1947г?

А) икономическа блокада на СССР

Б) икономическо съживяване на  Европа

В) спиране на съветското влияние в Куба

Г) спиране на съветското влияние в Гърция и Турция

16. Какво разбираме под понятието „ нежна революция“

А) краят на корейската война през1953г.

Б) промените в източноевропейските държави през 1989г.

В) икономическите реформи в Китай

Г) „ перестройката“ в СССР след 1985г.

17.  С какво събитие свързвате тази снимка? Кои са тримата  големи? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18. Обяснете понятията:

Капитулация………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Репарации…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

19. Под всяка снимка напишете имената на личностите;Кои държави ръководят?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

20.Кое е събитието?

А) Нападението среюу Либия от САЩ през 1986г.

Б) Атентатите на 11 септември 2001г

В) Операция „ Пустинна Буря“ 0т 1991г.

Г) Експлозията на американски самолет над Локърби през1988г

. Скала:

0 – 7 т. –  Слаб 2

8 – 12 т. – Среден 3

13 – 20 т. – Добър 4

21 – 27 т. – Много добър 5

28 – 32 т. – Отличен 6

Втора световна война

Днес 11.06. продължаваме с преговора.

На 17.06. ще имате тест ИЗХОДНО НИВО.

Имахте кратък тест за Първата световна война. Погледнете още веднъж въпросите. Ще бъдат включени в изходното ниво.

 Новата преговорна тема е: Втора световна война.-стр.92 от учебника

  Припомнете си следните въпроси:

  Кои са причините?

  Кога започва?

  Колко фронта се оформят?

  Кои държави подписват Тристранния пакт?(27.09.1940г.)

  Кога фашистка Германия напада СССР?-22.06.1941г.

  Кои страни образуват Антихитлеристката коалиция?-Англия,САЩ, СССР

  Краят на Втората световна война?

Кратък тест

10.06.2020г.

1. Кога завършва Първата световна война?

а)1917г.   б)1918г.     в) 1920г.     г) 1919г.

2.На Парижката мирна конференция се създава:

а) Международна организация на труда

б) Първи интернационал

в) Общество на народите

г) Втори интернационал

3.В коя страна се променя формата на управление след революцията от 1917г?

а) Германия      б) Русия     в) Франция     в)Италия

4.Посочете какво е управлението в следните държави след Първата световна война?

а) Русия……………..

б) Италия……………

в) Германия…………..

г) Испания………………..

5.Как Бенито Мусолини идва на власт в Италия?

а) чрез избори        б) чрез революция         в)чрез „поход към Рим”г) чрез реформи

6. На чия страна България участва в Първата световна война?

а) Балканския съюз                                             б) Централните сили

в) Антихитлеристката коалиция                       г) Антантата

7.В какво се изразява участието на САЩ в Първата световна война?

а) участва на страната на Тройния съюз     б) участва на страната на Антантата

в) не взема участие във войната                   г) оказва само морална подкрепа

8. С кой договор България претърпява Втора национална катастрофа?   

  а) Лондонски        б) Парижки        в) Ньойски       г) Версайски