Архив на категория: История

Светът между две хилядолетия

Днес 21.05.2020г. по история продължаваме с урока : Светът между две хилядолетия (стр. 196 от учебника).

Имахте да отговорите на 3 въпроса  към урока.Давам ви оше информация , за да може да се справите по-добре.

Разгледайте внимателно картата , която ще ви даде представа , за най-засегнатите европейски страни от терористични атаки.

Терористични актове в Европа след 2001 г.

Кои държави са най-засегнати от тероризма? Може да напишете отговора директно ТУК.

Кои са проблемите на държавите от Третия свят?

 Разпространение на ХИВ инфекцията в света . През 2006г 39,5 милиона души живеят   със СПИН.

 Разгледаите внимателно картата.  Тя показва къде най-силно е разпространено това заболяване , което е един от проблемите на държавите от Третия свят.

Светът между две хилядолетия

За днес 20.05. 2020г. -нова тема –(стр.196 от учебника)

План на урока

 1.Промяна в политическата карта на света

  а) разпадане на колониалната система –страните от Третия свят

  б) разпадане на Източният блок-краят на комунизма

  в) разпадане на СССР на отделни независими държави

2. Проблеми на съвременният свят

а) глобализацията-процес на все по тесни икономически, политически ,технически и културни връзки между държавите, което води до намаляване влиянието на националните държави

  б) тероризмът-стратегия на насилието

 -в началото на 70-те години-убийство на видни политици (Алдо Моро, в Италия; Улоф  Палме , в Швеция с цел дестабилизация на тези страни)

 -национални въоръжени групировки с цел независимост на Кюрдистан, Баския, Северна Ирландия

 -ислямският фундаментализъм-11.11.2001г.в САЩ са взривени кулите близнаци от ислямската терористична организация Алкайда

 -терористичните атаки в Западна Европа,  извършени от Ислямска държава-стотици европейци загиват

3. Локални конфликти по време на Студената война-многобройни, ноняма световна война

а) Близкия Изток (между Израел и Палестина)

б) военната агресия на Турция в Кипър (1974)-острова е разделен

в) войната в Босна и Херцеговина по време на разпадането на Югославия (1992г.)

Ученици това е един от последните уроци за тази година.В него се прави обобщение на състоянието на света  проблемите и предизвикателствата  пред човечеството след края на Студената война.

Ползвайте интернет и подгответе краткосъобщение писмено в терадките по следните въпроси:-по избор

Кои са проблемите пред страните от Третия свят?

Кои европейски държави са най-засегнати от тероризма?

Пред какви глобални проблеми днес е изправено човечеството?

Изграждане на обединена Европа

За 13.05.2020г. – сряда.

Нова тема: (стр. 190 от учебника)

План на урока

1.Идеята за обединена Европа-много стара

2.Икономическо и политическо обединение на Западна Европа. Предпоставки.

-Студената война и страхът от комунизма

-помирение между победители и победени

а) икономическо сътрудничество и обединение

-договорът от Рим-1957г.-създаване на Европейска икономическа общност(ЕИО)

-догоговорът от Маастрихт(Холандия)-1993г. влиза в сила-създаване на Европейския съюз(ЕС)-Белгия, Холандия, Люксембург, ФРГ, Италия, Франция.

– седалище Брюксел(Белгия)

-постепенно разширява състава си-включват се Великобритания,Гърция, Испания,Португалия и др.

-България се присъединява на 1.01.2007г.

б) политическо обединение на Западна Европа

– 1949г в Лондон-Съвет на Европа(обединение  на 10 държави, подписали Декларация за правата на човека приета от ОС на ООН(1948). Седалище-гр.Страсбург(Франция)

България е приета през 1992г.

-1958г-Европейски парламент , в Страсбург-от депутати избирани от страните членки на 5 години

2. Обединение на Източна Европа-след Втората световна война се извършва трудно, тъй като се налага със силата на оръжието-СИВ(1949)

Тест

за 7.05.2020г.

1.Желязната завеса

а) отделя социалистическите страни от демократичния свят

б) отделя западна Европа от САЩ

в) отделя СССР от Великобритания

б) отделя СССР от САЩ

2.Какво разбирате под понятието Студена войа?

а) борба за надмощие между капиталистическия и социалистическия блок

б) борба за надмощие между СССР и Западна Европа

в) борба за надмощие между  САЩ и Колониалните държави

г) борба за надмощие между СССР и САЩ

3.  Къде се провежда конференция за подписване на мирните договори след Втората Световна война?

а) Берлин

б) Лондон

в) Париж

г) Нюрберг

4.Какво представлява планът,,Маршъл“

а) възстановяване на Германия

б) разделянето на Берлин на окупационни зони

в) икономическа помощ за европейските държави

г) Англо-американска програма за ядрени изследвания

5. Какво отразява доктрината Труман?

а) американска финансова помощ за възстановяването на следвоенна Европа;

б) демократично изграждане на Япония;

в) възпиране на съветската експанзия в Европа;

г) разделяне на Германия на четири окупационни зони.

6. Кога е създадено ООН?

а) декември 1943 г. в Техеран            

б) януари 1945 г. в Потстдам

в) септември 1946 г. в Ню Йорк         

г) април 1945 г. в Сан Франциско

7. Запишете целта на американската финансова помощ за Европа, формулирана в речта на Джордж Маршал.

„…Логично е, че САЩ са длъжни да направят всичко възможно, за да възстановят световната икономика, без която политическата стабилност

и трайният мир са немислими.

 Нашата политика не е насочена срещу никоя държава, никоя доктрина, а срещу глада, бедността, отчаянието и хаоса.

Целта й трябва да бъде възраждане на стопанската активност в световен

мащаб, за да се създадат политически и социални условия за съществуването на свободните институции.“

ЦЕЛ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Без чие съгласие политиците от Германия и Япония не могат да вземат решения след края на Втората Световна война?

а) ООН  б) окупационните власти   в) СССР   г) САЩ

9. Каква декларация приема ООН през 1948г?

а) Декларация за деколонизация

б) Декларация за забрана на използването на атомно оръжие

в) Харта в защита на малцинствата

г) ,, Всеобша декларация за правата на човека“

10. Посочете вярното твърдение за съдбата на страните от Източна Европа след края на Втората Световна война?

а) напълно възстановяват своята независимост

б) възприемат политика на неутралитет по отношение на очертаващия се конфликт между

СССР и западните демокрации

в)формално запазват своята политическа самостоятелност, но посредством установените

комунистически режими са изцяло подчинени на Москва

г) приемат да следват във външната си политика просъветска ориентация, но запазват

свобода във вътрешнополитическото си управление

11.,,Мечтая някой ден четирите ми малки деца да не бъдат определяни според кожата им, а според характера им.” „Отказвам да призная твърдението, че човечеството така трагично се е оплело в беззвездната тъмнина на расизма и войната, че светлото начало на деня на мира и братството никога не може да стане реалност.”

Горните фрази са произнесени от:

а) д-р Мартин Лутер Кинг б) Майкъл Джексън  в) Ясър Арафат  г) Вацлав Хавел

12. В държавите от Източна Европа през периода 1944-1989 г. инакомислещите противници на тоталитарния режим, осъждани или репресирани се наричат:

а) анархисти  б) ударници  в) дисиденти  г) колаборационисти

13. В коя година стават ,,Нежните революции“в Източна Европа и падането на Берлинската стена?

а) 1968г.   б) 1980г.   г) 1989г.     д) 1991г.

14.Кое е събитието на снимката?

а) Нападението срещу Либия на 15 април 1986 г. от американски самолети;

б) Атентатите от 11 септември 2001 г.;

в) Епизод от операция „Пустинна буря“ 1991 г.;

г) Експлозията на самолета на американската компания „Пан Ам“ – полет 103 над Локърби на 21 декември 1988 г.

15. Отговорете с „ДА” или „НЕ”

Основната цел на ООН е формулирана в чл.1

– да поддържа международния мир и сигурност…………………..

16.,,Нежните “ революции в Източна Европа :

а) възстановяват държавния суверенитет и демократизират обществения живот

б) са израз на борбата на жените за еманципация

в) ограничават политическите и икономически права на гражданите

г) представляват опит на изкуството да реши проблемите на съвремеността

17.Изяснете понятията:

а) НАТО………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

б) Варшавски договор……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Първа Световна война. Втора национална катастрофа

За днес 30.04.2020г.

Първа Световна война. Втора национална катастрофа(стр.209) от учебника

План  на урока:

1.България след Балканските войни

а) стопански последици-настъпва криза в стопанството но за кратко време,военните действия се водят извън пределите на страната.

б) политически последици-България остава изолирана на Балканите и в Европа пред прага на Първата Световна война.

2.България между Антантата и Централните сили

а) оформяне на двата военни блока-Антанта(Англия, Франция, Русия) и Централни сили(Германия и Авсро-Унгария)

б) причини за войната-стремежа на Германия за преразпределението на света, на колонии, пазари и сфери на влияние

в) начало на войната-28.07.1914г.

в) намеса на България към Централните сили(Германия и Австро-Унгария).

Причини-обещават да ни върнат почти цяла Македония ,веднага след включването ни във войната.

3. През победи към нова катастрофа

а) намеса на България и обявяване война на Сърбия(14.10.1915г). Освобождаване на Македония и спиране на офанзивата на гръцката граница.

б) обявяване война на Румъния-освобождаване на Южна Добруджа и достигане до р. Серет-1916г

в) военните действия през 1917-1918г-положението става все по тежко за Централните сили след намеса на САЩ  на стараната на Антантата

г) край на войната-поражение за Централните сили-11.11 1918г.

-пробив на Южния фронт на българската армия при Добро поле(единственото поражениевъв войната)

-подписване на Солунското примирие – 29.09.1918г.

4.Последици от един погрешен избор

-Ньойски мирен договор-27.11.1919г.,Втора национална катастрофа

Въпрос над който да помислите:

Постига ли България националния си идеал?