Архив на категория: Български език и литература

„Речников състав на езика. Пароними“

 1. Изяснете си понятията – пароним, вулгаризъм, евфемизъм!

Пароним – думи, които са близки по звуков състав, но имат различно значение.

Например: австриец – австралиец, индиец – индианец, фон – фонд.

Вулгаризъм – думи, които са груби, обидни, цинични, напълно недопустими в официалните стилове на речта.

Примери ви е ми дайте  !

Евфемизъм – са думи или изрази, които се използват вместо други думи, които звучат грубо, обидно.

Например: починал вместо умрял, социално слаб вместо беден, възрастен вместо стар.

 1. Упр. 3 на стр. 50 от учебника по български език – писмено!!!

https://bguchebnik.com/e-books/9be/mobile/index.html  – учебникът по български език

„История славянобългарска“

На стр. 180 и 181  от учебника по литература или от друг източник на информация:

 1. Запознайте се с личността на Паисий Хилендарски. Напишете резюме!

2.           На стр. 182 – 186 прочетете с произведението „История славянобългарска“ и се запознайте с творческата  му история.

https://www.youtube.com/watch?v=XVxE08oiybQ

Паисий Хилендарски – История славянобългарска (Аудио книга)  https://www.youtube.com/watch?v=1lh3dNLGfkk

Речников състав на езика.

26.03.2020 г. (четвъртък)- Тема на урока: „Речников състав на езика. Активна и пасивна лексика“ и „Резюме на изучаван текст“

На стр. 44 и 45  от учебника по български език или от друг източник на информация:

 1. Изяснете понятията – активна и пасивна лексика.
 2. Направете упражнения 1 и 2 от учебника на стр. 46.
 3. Желателно е да изгледате уроците по тази тема в сайта „Уча се“ .
 4. Напишете резюме на избран от вас текст от литературата за 9. клас.

https://bguchebnik.com/e-books/9be/mobile/index.html – това е учебникът по български език!

Пол Верлен „Есенна песен“

25.03.2020 г. (сряда) – Тема на урока: Пол Верлен „Есенна песен“

На стр. 166 и 167  от учебника по литература или от друг източник на информация:

 1. Запознайте се с живота и творчеството на Пол Верлен. Напишете резюме!
 2. На стр. 168 прочетете стихотворението „Есенна песен“ и се запознайте с творческата му история.
 3. Желателно е да изгледате уроците от сайта „Уча се“.
 4. Гледайте филма „Пълно затъмнение“ (1995) с Леонардо ди Каприо в ролята на Рембо. Съответства ли представата ви за Верлен на образа му, пресъздаден от Тюлис във филма???

Речников състав на езика. Активна и пасивна лексика“

19.03.2020 г.  (четвъртък) – Тема на урока:  „Речников състав на езика. Активна и пасивна лексика“ и „Резюме на изучаван текст“

На стр. 44 и 45  от учебника по български език или от друг източник на информация:

 1. Изяснете понятията – активна и пасивна лексика.
 2. Към пасивната лексика спадат – историзми, архаизми и неологизми. Изяснете значението на тези понятия и напишете примери.
 3. Желателно е да изгледате уроците по тази тема в сайта „Уча се“ .
 4. Напишете резюме на избран от вас текст от литературата за 9. клас.

Приятна работа!