Архив на категория: Химия

Опазване на Околната среда.Киселинни дъждове.Екологични проблеми.

8.06.2020г.
Във въздуха,който дишаме,има редица доказани вредни за здравето на човека вещества като сажди,частичи,ръжда,асфалт,капчици от различни масла и бои,частиците от гумите на превозните средства,пепел от електроцентралите и други.Във въздуха има още серни и азотни оксиди.

1.Образуване на киселинни дъждове-киселинните дъждове всъщност са дъжд или сняг с повишена киселинност,дължаща се на серните и азотните оксиди,попаднали в атмосферата в резултат на човешката дейност
2.Поражения предизвикани от киселинни дъждове-реки,езера,почва,дървета в горите,железобетонни конструкции,сгради и статуи направени от мрамор и варовик
3.Намаляване на емисиите от серни и азотни оксиди