Архив на категория: Химия

Неметали от 5А група (15) група. Азот

Тема за 24.03.2020г
Неметали от 5А група (15) група. Азот
1.Представители на групата
Азот,Фосфор,Арсен,Антимон,Бисмут.
2.Строеж и физични свойства-Люисов символ за изграждане броя на електроните във външния електронен слой
неметал, молекулен строеж, ковалентна неполярна в молекулата на азота. Алотропия
3.Химични свойства
а)взаимодействие с водород-амоняк  характер на разтвора
б)взаимодействие с метали-получаване на нитриди
4.Разпространение и употреба
Домашна работа
стр.83 зад №4,5 и 6

Неметали от 6А група на Периодичната Система

Тема за 17.03.2020г

1.Представители-Кислород,Сяра,Селен,Телур,Полоний
2.Строеж и химичен характер-Люисов символ,валентност,алотропия -различни форми на алотропия
3.Кислород и Сяра
а) строеж-молекулен
б)физични свойства
в) химични свойства
3.Разпространение и употреба на сярата
Домашна работа Задачи №1,2,3,4 и 5 на стр.72