Архив на категория: Биология

Главен мозък

Дата: 22.05.20 г.

Тема на урока: Главен мозък (Учебна подготовка)

За днес имате да работите само върху 5 задачи.

Задача.1

Попълнете таблицата с частите на главния мозък:

ГЛАВЕН МОЗЪК
1.Продълговат мозък2.3.4.5.6  

Задача.2

Междинният мозък се състои от:

А.) четирихълмие

Б.) подхълмие

В.) хълмове

Г.) мозъчни крачета

Д.) междинна част

Задача.3

Функциите на моста в главния мозък са:

А.) рефлексна

Б.) да регулира някои сетивни центрове в главата

В.) да координира и регулира движенията

Г.) кръстовище на възходящи и низходящи проводни пътища.

Задача.4

Повърхността на полукълбата на крайния мозък е изградена от:

А.) бяло вещество

Б.) сиво вещество

В.) бяло вещество със сиви ядра

Г.) сиво вещество с бели ядра

Задача.5

Допълнете изречението: В кората на крайния мозък има обособени различни зони, някои от които са:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Общо устройство и функции на ендокринната система. Хормонална регулация

Дата: 20.05.20г.

План на урока:

 1. Устройство на ендокринната система.
 2. Функции на ендокринната система.
 3. Принцип на обратната връзка.
 4. Връзка между нервната и хормоналната регулация.

Домашна работа:

 1. Избройте органите в човешкия организъм, които произвеждат хормони. Какви функции имат хормоните?
 2. Нарисувайте фиг.2 на стр.121 и обяснете принципа на обратната връзка. Дайте пример.

Прегледайте презентацията, която съдържа мисловна карта и запишете жлезите с вътрешна секреция в човешкия организъм

Висша нервна дейност

Дата: 13.05.20 г.

План на урока:

 1. Същност на висшата нервна дейност.
 2. Видове рефлекси:
  1. безусловни рефлекси;
  1. условни рефлекси;
 3. Сигнални системи:
  1. първата сигнална система;
  1. втората сигнална система;
 4. Типове висша нервна дейност.
 5. Усвояване на знания и умения.

Домашна работа:

Подгответе доклад на тема: Висша нервна дейност и здраве. (За материал към доклада, може да използвате информация по темата на стр.118 от учебника)