Архив на категория: Биология

Кости и свързване между костите (Учебна подготовка)

Дата: 27.03.20 г.

Тема на урока: Кости и свързване между костите( Учебна подготовка)

План на урока:

Работа в Учебната тетрадка, т.е. Работни листове по Биология и здравно образования, стр. 17, 18, 19;

Важно: Който не разполага с тези листи, записвам упражненията върху които трябва да работи, тук. Запишете си ги в терадката за работа в клас и отговорете!

 Зад.1

Отбележете функциите на опорно – двигателната система:

А. осигурява защита на мозъка, сърцето, белите дробове

Б. осъществява действия, свързани с трудовата дейност на човека

В. осигурява движението на веществата в организма

Г. движи тялото и неговите части в пространството

Д. отделя непотребни вещества от кръвта

Е. създава опора на тялото

Зад.2

Кои кости Не са плоски?

А. тилна и гръдна

Б. ключица и пищяли

В. теменни и слепоочни кост

Г. лопатката и тазови кости

Зад.3

Надкостницата:

А. изгражда ставната капсула

Б. образува жълтия костен мозък

В. придава еластичност на костите

Г. съдържа кръвоносни съдове и нерви

Зад.4

Попълнете липсващите думи:

Скелетните мускули имат……………………………………….,изградено от мускулна тъкан.Обвити са във……………………………………………….от съединителна тъкан.

Скелетните мускули се залавят за костите чрез……………………………………………………………………………………….., изградени от…………………………………………………………..тъкан.

Мускулните клетки притежават свойствата……………….., ………

…………………………………………….и………………………………………………………

Скелетните мускули привеждат костите в движение. Чрез съкращенията си те участват в терморегулацията, като………………………………………………….

Дори и в покой мускулите са в минимално напрежение, което се нарича мускулен………………………………………………………………..

Зад.5

Направете твърденията верни, като подчертаете съответната дума в скобите.

А. Антагонисти са мускулите с (еднопосочно/противоположно) действие.

Б. Синергисти са мускулите с (еднопосочно / разнопосочно) действие

Зад.6

Умората на мускулите се дължи на:

 1. Изчерпване на хранителните вещества
 2. Недостиг на кислород
 3. Счупване на кост
 4. Натрупване на млечна киселина

Зад.7

Отбележете факторите, които оказват неблагоприятно въздействие върху опорно – двигателния апарат:

 • Движение, спорт, гимнастика
 • Прием на храни, богати на калций
 • Продължително седене пред компютър и телевизор
 • Неправилна стойка
 • Изправен вървеж, правилна стойка при седене
 • Редуване на труд и почивка
 • Спане в меко легло
 • Спане на сравнително твърд матрик
 • Обездвижване
 • Затлъстяване

 Зад.8

Обяснете защо в началото на часа по физическо възпитание и спорт е необходимо да се отделя време за загряване

Зад.9

Кои мускули Не участват в дихателните движения?

А. диафрагма

Б. бицепс и трицепс

В. междуребрени мускули

Г. гръдни и коремни мускули

Зад.10

Избройте мускулите според разположението им в тялото.

Скелетни мускули

Дата: 25.03.20 г.

Трма на урока: 1 час:  Скелетни мускули

План на урока:

 1. Свойства на скелетните мускули:
  • Възбудимост
  • Проводимост
  • Съкратимост
 2. Функции:
  • Съкращаване и отпускане
  • Притежават мускулна сила
  • Отделят топлина при съкращаването си, с което участват в терморегулацията на организма
 3. Устройство:
 • Тяло
 • Сухожилия
 1. Видове мускули:
  • По форма: вретеновидни, плоски, перести и др.
  • Брой на сухожилията: двуглави, триглави и четириглави
  • Вид на действието им: повдигачи, разгъвачи, сгъвачи и др.
  • Посока на действието им: синергисти и антагонисти;
  • Според разположението им в тялото:
 • Мускули на главата: мимически, дъвкателни
 • Мускули на шията: повърхностни, подезични, дълбоки
 • Мускули на туловището: гръдни, гръбни, коремни
 • Мускули на горния крайник: делтовиден, двуглав мишничен(бицепс), триглав мишничен, мускули на предмишницата, мускули на ръката
 • Мускули на долния крайник: голям седалищен мускул, четириглав бедрен мускул, триглав бедрен мускул, шивашки мускул, прасец, мускули на ходилото
 1. Мускулен тонус
 2. Умора на скелетните мускули

За Дом. раб.

Намерете и запишете допълнителна информация за точното разположение, устройство и функции на бицепса( двуглавия мишничен мускул

Опорно – двигателна система и здраве (упражнение)

Дата: 25.03.20 г.

Тема на урока: 2 час: Опорно – двигателна система и здраве (упражнение)

План на урока:

 1. Фактори, влияещи върху опорно – двигателната система:

Зад.1. Запишете в две колонки факторите, които влияят положително и отрицателно върху активната и пасивната част на опорно – двигателната система:

С неблагоприятно въздействие фактори Укрепващи опорно – двигателната система
1
2
3
4
5
6
 1. Болести и травми на опорно – двигателната система:

Попълнете таблицата:

Болести Причини за заболяването Симптоми Профилактика
1.   Рахит
2.   Гръбначни изкривявания
3.   Луксации( изкълчвания)
4.   Плоско стъпало
5.   Остеопороза
6.   Артрит
 1. Оказване на първа долекарска помощ:

Срещу травмите на опорно – двигателната система запишете с цифра действията при оказване на първа помощ преди идването на лекаря.

А. навяхване………………………..

Б. счупване на костите……………………….

В. изкълчване…………………………………………

 1. Обездвижване на ставата
 2. Спиране на кръвотечението
 3. Поставяне на студен компрес
 4. Ставата да не се намества
 5. Превързване на ставата
 6. Обездвижване на крайника

Учебна подготовка:

Зад.1. Изобразете графично равнищата на организация в човешкия организъм.

Зад.2. Кои системи осигуряват обмяната на веществата между човешкия организъм и околната среда? Опишете функциите на всяка от тези сиситеми.

Зад.3. Сравнете храносмилателната, дихателната и отделителната система при човека и при бозайниците по устройство и функция.

Зад.4. Напишете за храносмилателната, дихателната и отделителната система:

А.) един орган (по ваш избор), принадлежаш на системата;

Б.) една от тъканите, изграждащи този орган

Зад.5. Нарисувайте органите и тъканите, посочени от вас в задача2.

Зад.6. Запишете правилата за долекарска помощ при кръвоизлив в тяхната последователност.

Зад.7. Кога и за какво можем да използваме тел.112?

Зад.8. Що е имунитет? Как да опазим своя имунитет?

План на урока:

 1. Свойства на скелетните мускули:
  • Възбудимост
  • Проводимост
  • Съкратимост
 2. Функции:
  • Съкращаване и отпускане
  • Притежават мускулна сила
  • Отделят топлина при съкращаването си, с което участват в терморегулацията на организма
 3. Устройство:
 • Тяло
 • Сухожилия
 1. Видове мускули:
  • По форма: вретеновидни, плоски, перести и др.
  • Брой на сухожилията: двуглави, триглави и четириглави
  • Вид на действието им: повдигачи, разгъвачи, сгъвачи и др.
  • Посока на действието им: синергисти и антагонисти;
  • Според разположението им в тялото:
 • Мускули на главата: мимически, дъвкателни
 • Мускули на шията: повърхностни, подезични, дълбоки
 • Мускули на туловището: гръдни, гръбни, коремни
 • Мускули на горния крайник: делтовиден, двуглав мишничен(бицепс), триглав мишничен, мускули на предмишницата, мускули на ръката
 • Мускули на долния крайник: голям седалищен мускул, четириглав бедрен мускул, триглав бедрен мускул, шивашки мускул, прасец, мускули на ходилото
 1. Мускулен тонус
 2. Умора на скелетните мускули

За Дом. раб.

Намерете и запишете допълнителна информация за точното разположение, устройство и функции на бицепса( двуглавия мишничен мускул

Структурна организация на човешкия организъм. Обмяна на веществата.

Дата: 20.03.20 г.

Тема на урока: Структурна организация на човешкия организъм. Обмяна на веществата.

Учебна подготовка:

Зад.1. Изобразете графично равнищата на организация в човешкия организъм.

Зад.2. Кои системи осигуряват обмяната на веществата между човешкия организъм и околната среда? Опишете функциите на всяка от тези сиситеми.

Зад.3. Сравнете храносмилателната, дихателната и отделителната система при човека и при бозайниците по устройство и функция.

Зад.4. Напишете за храносмилателната, дихателната и отделителната система:

А.) един орган (по ваш избор), принадлежаш на системата;

Б.) една от тъканите, изграждащи този орган

Зад.5. Нарисувайте органите и тъканите, посочени от вас в задача2.

Зад.6. Запишете правилата за долекарска помощ при кръвоизлив в тяхната последователност.

Зад.7. Кога и за какво можем да използваме тел.112?

Зад.8. Що е имунитет? Как да опазим своя имунитет?