Архив на категория: История

История и цивилизация

26.03.2020г

 План на урока:

1.Световната колониална система

А) причини-необходимостта от суровини и пазари

Б) идеологията на колониализма –превъзходството на бялата раса

2.Колониални империи

А) Великобритания -владее Египет;Южна Африка; Индия(Азия)

Б) Франция – владее Алжир ,Мароко(Северна Африка),полуостров Индокитай(Азия)

В) Русия-не създава колонии, а пресъединява съседни територии.

Г) Германия-млада капиталистическа държава (притежава колонии в Южна Африка)

  1. Великите сили и съдбата на Китай и Япония.

А) Китай – полуколония на всички Велики сили;

Б) Япония – велика сила в Далечния изток.

Допълнителна информация:

Да се прочете документ 1,2-стр.127. Помислете и отговорете:

  1. Какъв е ефектът от английската колониална политика според Ливингстън?
  2. Какви са мотивите на френската колониална политика според тази реч?

Понятия:

Империализъм-стремеж на една държава към разширяване на нейните владвния и завладяване на чужди страни.

Конкуренция-съперничество в която и да е област с цел изгода. При капитализма това е основенпринцип на пазара.

Великите сили от средата на XIX век. до Първата световна война: раздори и съюзи.

25.03. 2020г.

Тема на урока: Великите сили от средата на XIX век. до Първата световна война: раздори и съюзи.

Задачи:

  1. Анализ на исторически документи качени в групата на 8клас-facebook
  2. Разгледайте внимателно таблиците в документ 1 и док.2 и отговорете на следните въпроси:- стр. 124 в учебника.

Какъв е общия брой на силите на Антантата в навечерието на Първата световна война?

Коя е най-голямата морска сила в навечерието на Първата световна война?

Коя от държавите бележи най-голяма   численост  на армията си?

Великите сили от средата на XIX в. до Първата световна война: раздори и съюзи.

За 19.03.2020г.

Тема №28 : Великите сили от средата на XIX в. до Първата световна война: раздори и съюзи.

План на урока

1.Международните отношения след Виенския конгрес-политическо равновесие между Великите сили

  1. Тройният съюз:

-Германия

-Австро-Унгария

-Италия

  1. Антантата ( Сърдечно съглашение):

-Франция

-Русия

-Великобритания

Проблемен въпрос:

По какво се различават двата военни блока?

Кои от противоречията са най-остри?

Отговорите запишете в тетрадките.

Моля ви,  препишете плана.

Гражданската война в САЩ

Тема №27 Гражданската война в САЩ – стр.117 – за17.03. 2020г.

План на урока:

1.Възходът на една млада държава

А/ териториално разширение;

Б/ икономически възход;

В/ формиране на американската нация.

2.Особености  в икономическото развитие на САЩ

А/ Севера-индустриално развит;

Б/ Юга-изостанал икономически;

В/ Западен район-свободно  фермерство.

3.Гражданска война между Севера и Юга (1861-1865)

А/ причини;

Б/ конкретен повод;

В/ развитие на военните действия;

Г/ значение.

Задачи:

Какви са особеностите в развитието на Севера, Юга и Западния район?

Представете техните  предимства писмено  в тетрадките.

Какво е значението на Гражданската война за бъдещето развитие на САЩ?-представете мнението си писмено в тетрадките

  1. Преговор и обобщение – за 17. 03. 2020; 18.03.2020г.

Задачи:

Национални държави-да се преговорят следните теми: № 24-стр.108; №25-стр.110; №26-стр114.

Изгответе кратки съобщения  за живота на историческите личности- Наполеон Бонапарт, Джузепе Гарибалди и Ейбрахам Линкълн