Архив на категория: История

Преговор-Олимпийската идея.

За днес 18.06. 2020г. по история продължавате да изпращате отговорите на изходното ниво.

Темата за днес е :Преговор-Олимпийската идея.

Задачи:

1.Проучете в интернет на коя Олимпиада българите печелят първия олимпийски медал и в кой спорт?

2. Кои са държавите участнички в първата съвременна Олимпиада проведена в Гърция?

Изходно ниво

1.Какво включват Великите географски открития?

А ) плаването на Колумб и откриването на Америка

Б) търсене  на морски път към Индия

В) първата колониална подялба на света

Г) откриване и овладяването  на непознати морета  и земи в Африка, Америка,Азия, Атарктида между XV  и  XVII  век

2. Къде се изместват търговските пътища след Великите географски открития?

А) към Средиземно море

Б) към Атлантическия океан

В) към Тихия океан

Г) към Индийския океан

3. С какво са известни следните личности?- Николай Коперник, Галилео Галилей, Джордано Бруно, Гутенберг

А) велики италиански  писатели от ХV и XVI век

Б)  дейци на европейската реформация

В) испанки завоеватели на Новия свят

Г) видни учени от епохата на Ренесанса

4. Какво e  Реформация?

А) политическо течение, поставило си за цел откъсване от опеката на църквата.

Б) ново вероизповедание

В) обединение на православното и католическо християнство

Г) религиозно движение, насочено срещу католическата църква и папата

5.  Кой е изрекъл  думите?- ,,Държавата – това съм аз!”

 А)Чарлс І Стюарт

 Б) Луи ХІV

 В)Петър Първи Велики

 Г) Фридрих Втори

6. Кои сфери засягат реформите на Петър I ?

А) само армията

Б) промишлеността

В) управлението

Г) всички сфери на общественият, икономическият, политическият и личният живот

7. Коя година започва Великата Френска буржоазна революция?

   А) 1789г.        Б) 1791г.          В)  1794г.         Д) 1804 г.

8.Кое събитие е показано на картината?

А) Войната за независимост

Б) Френската революция

В) Приемането на конституцията на САЩ

Г) Американската революциа

9.Кой е Франсоа Волтер?

А) владетел на Франция    Б) философ- просветител    В) художник  Г) композитор

10.От къде е взет следният текст?

„Ние приемаме за очевидни следните истини: всички хора са създадени равни; те са дарени от Създателя с известнимаеми  права; сред тези права са животът, свободата и стремежът към щастие……..“

А) „ Декларацията за независимост на САЩ“  

Б) „ Декларацията за правата на човека и  гражданина “ от 26 август 1789г.

В) „ Що е третото съсловие“ на Ж. Сиейес

Г) „ Реч на Робеспиер пред  Конвента“

11.Коя е най-важната характеристика  на Възраждането на балканските народи?

А) стремеж към политияеска свобода

Б) стремеж към религиозна свобода

В) създаване на общ книжовен език на базата на говоримия

Г) засилен интерес към миналото

12. Кой създава първите планове за национално освобождение на българите?

А) Георги Раковски

Б) Васил Левски

В) Любен Каравелов

Г) Христо Ботев

13. Какви са последиците от  Гражданската война в САЩ (1861-65 г.)?

А) победа наЮгът

Б) робовладението било премахнато и с това било осигурено превъзходство на

индустриалния капитализъм

В) Северът претърпял неуспех

Г) робовладението било запазено

14. Същността на „Източният въпрос” е:

А) съперничество между Великите сили  за наследството на Османската империя .

Б) реформите на Османската империя

В) въстанията на българите

Г) въстанията на гърците

15. С кой договор  българите получават свободата си през 1878 г.?

А) Санстефански договор

Б) Букурещки договор

В) Лондонски договор

Г) Цариградски договор

16. С кое от посочените исторически събития е е свързана литографията на Н. Павлович  ?

А) Санстефанска България

Б) Съединението на България

В) Решенията на Берлинския конгрес

Г) Сръбско-българската война от 1885г.

17.Обяснете понятията:

А) Индустриална революция……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Б) Парламентарна монархия……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18. Разгледайте картата  :

       А) Поставете заглавие……………………………………………………………………………….

       Б) С кое събитие е свързана?……………………………………………………………………..

19.Кои са историческите личности?С какво са известни?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20.  Напишете срещу посоченото събитие съответната личност :

Екатерина Велика, Джордж Вашингтон, Наполеон,Джузепе Гарибалди

А) Първият президент на САЩ……………………………………………………………..

Б) Италиански революционер, воювал за обединението на Италия…………………………………………………………………………………………………….

В) Император на Франция, водил продължителни войни в Европа……………………………………………………………………………………………………..

Г) Руска императрица и същевременно просветен монарх……………..

Скала:

0 – 7 т. –  Слаб 2

8 – 12 т. – Среден 3

13 – 20 т. – Добър 4

21 – 27 т. – Много добър 5

28 – 32 т. – Отличен 6

Европа и светът през Новото време

Очаквам отговорите на теста. Много е лесен и бързо ще се справите.

За днес 10.06.2020г. продължаваме с преговора и подготовката за изходно ниво: Европа и светът през Новото време

Преговорете уроците и подробните планове, които съм давала.

1.Какво е просвещение?-идеи, представители, родина (стр. 66)

2.Американската революция-4.07.1776г.(стр. 74)

3.Френската революция -14.07.1789г.(стр.77)

4. Възраждане на балканските народи през XVIII в.(стр. 87)

5. Първата индустриална революция (стр. 91)

Помислете върху следните въпроси?

1.Какво провъзгласява ,, Декларацията за независимост на САЩ“?

2.Какво е значението на Френската революция?

3.Къде започва Първата индустриална революция и какво означава?

Развлеченията в края на XIX век.

Днес 3.06.2020г. по история имаме нова тема, последната за тази учебна година. След това ни предстои преговор и тест за ИЗХОДНО НИВО.

Новата тема: Развлеченията в края на XIX век. Трябва да научим :

     1.Какви нови развлечения се появяват?

-туризъм в провинцията;

-разходки в градските паркове;

-поява на клубове по интереси (на работниците, приятелски общества, различни братства);

-екскурзиите, курортите;

-поява на почивен ден в края на седмицата

-нараства ролята на литературата –романи с продължение, булевардна литерарура, научна, периодичният печат(вестници и списания)

2. Спортът-индустрия за забавление

    а) нови спортове-ръгби,голф,крикет, тенис

    б) откриване на велосипеда

    в) възстановяване на съвременните Олимпийски игри по идея на Пиер дьо Кубертен-1886г, Гърция

След като научите урока отговорете на следния въпрос: Какво е значението на олимпийските игри за развитието на спорта през XIX век и днес?