Архив на категория: Информационни технологии

Основни етапи при разработване и изпълнение на проект

9.04.2020г.

Основни етапи при разработване на проект

  1.  Анализ на изискванията на възложителя
  2. Планиране
  3. Анализ на състоянието на проблема
  4. Проектиране
  5. Осъществяване на проекта
  6. Отчет на извършените действия
  7. Внедряване и поддръжка на изработените продукти