Архив на категория: Български език и литература

„За буквите“

27.03.2020 г. (петък) – литература – „За буквите“ Черноризец Храбър

 1. На стр. 158-160 от учебника по литература или от друг източник на информация прочетете „За буквите“ Черноризец Храбър.
 2. Изгледайте уроците, свързани с „Азбучна молитва“ в „Уча се“.

Сложно съставно изречение с различни видове подчинени изречения

25.03.2020 г. (сряда) – Тема на урока: „Сложно съставно изречение с различни видове подчинени изречения“

На стр. 80 и 81 от учебника по български език:

 1. Изгледайте урока: https://ucha.se/watch/7279/slozhno-izrechenie-slozhno-sastavno-izrechenie
 2. Прочетете рубриката: „Ново“ и „Алгоритъм“!
 3. Изпълнете упражнение 7 – писмено.

Сложното съставно изречение с подчинено изречение е вид сложно изречение. То съдържа едно главно изречение (синтактично независимо и равноправно) и едно или повече подчинени изречения (те са зависими спрямо главното изречение и съществува връзка между тях).

Съществуват няколко вида сложни съставни изречения – сложно съставно с подчинено подложно, определително, допълнително и обстоятелствено.

„Азбучна молитва“

24.03.2020 г. (вторник) – литература – „Азбучна молитва“ на Константин Преславски

 1. На стр. 151 от учебника по литература или от друг източник на информация прочетете „Азбучна молитва“ на Константин Преславски .
 2. На стр. 152 учебника по литература или от друг източник на информация се запознайте с понятието акростих.
 3. Изгледайте уроците, свързани с „Азбучна молитва“ в „Уча се“.

Азбучна молитва

20.03.2020 г. (петък) – литература – „Азбучна молитва“ на Константин Преславски

 1. На стр. 151 от учебника по литература или от друг източник на информация прочетете „Азбучна молитва“ на Константин Преславски.

2. На стр. 152 учебника по литература или от друг източник на информация се запознайте с понятието акростих.

3. Изгледайте уроците, свързани с „Азбучна молитва“ в „Уча се“.

Видове изречения по състав

18.03.2020 г. (сряда) – Тема на урока: Видове изречения по състав

На стр. 78 и 79 от учебника по български език:

 1. Прочетете текста на стр. 78 и направете упр.6 – писмено.
 2. Прочетете рубриката: „Припомням си“!
 3. Изпълнете упражнение 7 и 8 – писмено.

Ще очаквам снимки на написаните упражнения на лично съобщение!

Приятна работа!!! J