Архив на категория: Информационни технологии

Компютърна презентация

07.04.2020г.

Упражнение

Създаване на ефектни презентации

Вмъкване и настройване на звукови и видеообекти в презентация

Съхраняване на презентациите в подходящ формат

Представяне на презентации пред публика