Архив на категория: Химия

Закономерности в периодичната система

27.04.2020г и 4.05.2020г

  1. Закономерности в периодите – свойствата на химичните елементи и техните съединения се  изменят периодично по периоди и групи в периодичната система. Всеки период с изключение на първия започва с алкален елемент и завършва с инертен газ
    а) определение – с нарастване поредните номера на елементите в периодите свойствата им плавно се променят от метални в неметални Напр в з ти период Nae активен метал, през Mg и Al металните отслабват до Si-Cl неметални свойства. В същата посока постепенно  отслабват основните свойства и се засилват киселинните свойства на оксидите, съответстващите им основи или кислородсъдържащи киселини.„ Напр в з-ти период натрия Na образува най силната основа, хлора Cl най силната киселина. В рамките на даден елемент закономерно се изменя валентността. Висшата валетност по отношение на кислорода нараства от първа до седма.Валентността  на елементите спрямо водорода от IA -IVA група расте и съвпада с номера на групата.За елементите от VA -VIIА група се определя като от числото 8-номера на групата Напр валентността на азота N спрямо Н водорода е равна на 8-5=3
    2. Видове химични елементи в Периодичната таблица-С увеличаване на  на атомния номер в А групите металните свойства се засилват,а неметалните отслабват. В големите периоди между първите два и последните шест елемента са разположени 10 елемента . Те се наричат преходни метали.Образуват Б групите И така металите се намират в лявата част на периодичната таблица.С тях започва изграждането на всеки период. Най активните метали се намират в долната лява частна Периодичната система, а неметалите в горния десен ъгъл . В периодичната таблица мислената линия бор B-астат At е ореинтировъчна В ляво от тази линия всички елементи са метали, а вдясно от нея неметали.