Архив на категория: Химия

Видове химични съединения

за 23.03.2020г
Тема: Видове химични съединения
1. Определение
2. Видове
a)хидриди
б)оксиди видове
-основни(алкалните метали 1А група)
-киселинни(оксидите на хлора са киселинни с вода образуват кислородсъдържащи киселини, образуват и безкислородни водни разтвори на халагеноводородите)
в) основи-свойства
г) киселини-свойства.
3. Соли-получени в резултат на процеса неутрализация
 Задачи: №1
Дадени са веществата написани с думи.Вие ги напишете с химични формули калиев хидроксид,дилитиев оксид,натрий,натриев хидроксид,дикалиев оксид,калий,цезийхлорид,динатриевкарбонат,солна киселина.,групирайте ги според техния състав исвойства,в следните класове: метали,неметали,оксиди,основии соли.
№2Какви йони образуват атомите на алкалните метали и атомите на халогенните елементи?Изразете образуването на йони от съответните атоми
Задача№3 Решавайте задачи от учебната тетрадка по темата

Видове прости вещества

За 16.03.2020г
Тема Видове прости вещества
1.Определение за прости вещества
2.Видове прости вещества по състав и свойства
а)метали
б)неметали
3.Свойства
а)физични свойства
б) химични свойства
Припомняме свойствата на натрий, калий,литий,хлор, бром , йод от алкалната и халогенната група
 Сравнете химичните свойства на натрия и хлора.Изразете възможните взаимодействия с химични уравнения
Сравнете простите вещества натрий и хлор по физични свойства.
Работете в учебната тетрадка по темата