Архив на категория: Биология

Клас Миди. Клас Охлюви. Клас Главоноги

Дата: 24.03.20 г.

Тема на урока: Клас Миди. Клас Охлюви. Клас Главоноги

План на урока:

 1. Клас Миди:
  • Голямата блатна мида ( беззъбка)
  • Черната мида
 2. Клас Охлюви:
  • Морския зъб
  • Рапани
 3. Клас Главоноги:
  • Наутилусите
  • Октоподите
  • Сепии

За Дом. Раб.

 1. Потърсете информация за веществото алантоин, което охлювите отделят.
 2. Попълнете Учебната тетрадка, стр. 44, зад.1 и зад.2

 

Тип Мекотели

Дата: 23.03.20 г.

Тема на урока: Тип Мекотели

План на урока:

 1. Обща характеристика: около 130 000 вида свободно живеещи безгръбначни животни; обитават морета, сладководни басейни и сушата;
 2. Устройство на тялото:
 • Трипластни животни;
 • Имат меко неначленено тяло с мускулест крак;
 • Кожна обвивка (мантия);
 • Черупка – външна или вътрешна;
 1. Групиране на Тип Мекотели:
  • Клас Миди
  • Клас Охлюви
  • Клас Главоноги
 2. Системи и жизнени процеси:
  • Храносмилателна система:
 • Предно, средно и задно черво;
 • Два отвора – устен и анален;
 • Черен дроб;
  • Дихателна система:
 • Дихателните органи при водните мекотели са хриле, а при сухоземните – бял дроб
  • Отделителна система: бъбреци;
  • Кръвоносна система: отворена, състои се от сърце и кръвоносни съдове;
  • Нервна система: ганглиен тип
  • Размножаване и развитие:
 • Оплождане: външно или вътрешно;
 • Развитие: пряко или чрез метаморфоза;

За Дом. Раб.

 1. Да се попълни Учебната тетрадка, стр. 43
 2. Решете следните тестови задачи:

Клас Насекоми. Членестоноги – паразити

Дата: 17.03.20 г.

Тема на урока: Клас Насекоми. Членестоноги – паразити

План на урока:

 1. Клас Насекоми:
 2. Обща характеристика:
 • Най – богатият на видове клас; обитават водата, сушата и въздуха;
 1. Характерни белези:
  • Тялото е разделено на три отдела – глава, гърди и коремче;
  • Гърдите са изграденин от три сегмента;
  • Двигателни органи, подвижно свързани с гърдите( 3 двойки ходилни крака и 2 двойки крила);
  • Хитинова обвивка на тялото;
  • Една двойка антени;
 2. Системи и жизнени процеси:
  • Храносмилателна система:
 • Предно, средно и задно черво;
 • Различни типове устен апарат при насекомите:
 • Гризещ устен апарат
 • Пробиващо – смучещ хобот
 • Смучещ хобот
 • Лижещ хобот

 

 • Дихателна система: трахеи
 • Отделителна система: малпигиеви тръбички
 • Кръвоносна система: отворена, изградена е от тръбовидно сърце с камери и кръвоносни съдове
 • Нервна система: ганглиен тип; главов ганглий и коремна нервна верига;
 • Размножаване и развитие:
 • Полово размножаване, вътрешно оплождане;
 • Развитие: с пълна или непълна метаморфоза;
 1. Групиране на насекомите:
Групи Насекоми Правокрили Двукрили Ципокрили Твърдокрили Пеперуди
 1. Членестоноги – паразити
 2. Определения за Временни и постоянни ектопаразити:
 • Паразити, които влизат в контакт с гостоприемника само по време на хранене се наричат временни ектопаразити;
 • Паразити, които използват гостоприемника не само като източник на храна, но и като среда за обитаване се наричат постоянни ектопаразити;
 1. Кърлежи:
  • Кръвосмучещи кърлежи;
  • Крастовият кърлеж;
 2. Бълхи
 3. Въшки

За Дом. работа:

1.Като използвате Учебника, стр. 108, попълнете таблицата;

 1. Попълнете Учебната тетрадка на стр. 40, зад. 1, 2, 3
 2. 3. Изгответе доклад на Тема: Пеперуденото богатство на България; Указания за доклада: избирате си един вид пеперуда, и пишете доклад за нея,; използвайте интернет;

Клас Ракообразни. Клас Паякообразни

Важно: Всеки ученик следи по програмата, кога има  часове по Биология и здравно образование и по дати, както съм отразила тук преписва плановете на уроците, както и всички задачи за дом. Работа; Подготвя се по тези материали, както и от Учебника по Биология и здравно образование за 7 клас;

 

План на урока:

 1. Клас Ракообразни:
 2. Обща характеристика:
 • ракообразните са предимно водни обитатели; срещат се и сухоземни видове, живеещи във влажна среда; някои водят паразитен начин на живот;
 1. Характерни белези на Клас Ракообразни:
  • Тялото им е изградено от членчета – от 10 до 60
  • Оформят се главогръд и коремче
  • Главогръда е покрит с хитинова обвивка – щит
  • Имат пет двойки ходилни крайници, свързани с главогръда
  • Имат две двойки антени
 1. Системи и жизнени процеси при ракообразните:
 • Храносмилателна система:
 • Устен отвор
 • Хранопровод
 • Стомах
 • Черен дроб
 • Предно, средно и задно черво
 • Анален отвор
  • Дихателна система:
 • Хриле
  • Отделителна система:
 • Метанефридии
  • Кръвоносна система :
 • Отворена( сърце и кръвоносни съдове)
  • Нервна система:
 • Ганглийна
  • Размножаване:
 • Полово
 1. Клас Паякообразни:
 2. Обща характеристика:
 • Сухоземни видове и водни обитатели
 • Скорпиони, сенокосци, паяци, кърлежи и др.
 1. Характерни белези:
  • Членестоноги;
  • Тялото е разделено на главогръд и коремче, без антени;
  • Шест двойки крайници на главогръда, от които първата двойка подпомага храненето, втората изпълнява функцията на хватателни и осезателни органи, а останалите 4 са ходилни крака;
  • Телесна обвивка с восъкоподобен пласт, който предпазва тялото от загуба на течности;

 

 1. Системи и жизнени процеси:
  • Храносмилателна система:
 • Предно, средно, задно черво
 • Черен дроб
 • Извънтелесно смилане
  • Дихателна система – книжни бели дробове и трахеи;
  • Отделителна система – малпигиеви тръбички
  • Кръвоносна система: отворена (сърце и кръвоносни съдове)
  • Нервна система: ганглийна
  • Размножаване: полово

Дом. работа:

Да се попълни Учебната тетрадка, на стр.38 и стр.39