Архив на категория: История

Модернизация на българското общество

За 27.03. 2020г

Тема: Модернизация на българското общество-учебна подготовка

Задачи:

1.Да се изпълнят задачи 3 и 4 от Учебната тетрадка на стр.50и 51.

2.Много добре разгледайте всички изображения от учебника(стр.122-125) и  от учебната тетрадка (стр.50-51).

3.Посочете какви промени са настъпили в столицата за две десетилетия?-представете ги писмено в тетрадките.

4.Потърсете в учебника и учебната тетрадка снимки ,които показват промени и ги представете писмено.

 1. Прочетете допълнителната рубрика: Свидетелство от епохата .

Проблемен въпрос:

Има ли според вас особености на българския бит от началото на XXв.,запазени до наши дни?

Модернизация на българското общество (1878-1944).

26.03. 2020г.

Тема№ 23: Модернизация на българското общество (1878-1944).- стр.122

План на урока:

 1. Населението на България – увеличава се.

2. Обликът на градовете и селата.

А) селата-80% от населението на България;

Б) модернизиране на градовете.

-330 селища с електричвство;

-първият трамвай от 1901г.;

-широки улици;

-градини;

-водопроводи,канализация;

-европейски мебели.

 1. Делници и празници.

А) нови:

-Освобождението-3.03. 1878г;

-Ден на храбростта-6.05.;

-Ден на СВ.СВ. Кирил и Методий.

Б) семейни

-Бъдни вечер;

-Рожденни дни.

Задачи:

1.Опишете различията между сватбеното тържество на село и в града, като използвате изображения 15,16.-стр.125 от учебника

 1. Опишете как се променят градовете и селата в България.-представете го в тетрадките

3.Защо все повече хора се насочват към градовете?

4.Учебна тетрадка –стр. 50-зад,1,2

Развитие на българското стопанство след Освобождението.

24.03. 2020г.

Учебна подготовка на урок №22: Развитие на българското стопанство след Освобождението.

1.Научете понятията и ги  запишете в реяника на тетрадката:

    държавен монопол

     кооперация

2.Изпълнете задача  1; 2;3; от Учебната тетрадка на стр.48.

3 Припомнете си кои са основните занаятчийски производства през Възраждането?

 1. Обяснете кои са причините им за упадъка им след Освобождението?
 2. Прочетете допълнителната информация за живота на Атанас Буров –стр.120

Развитие на българското стопанство след освобождението.

За 23.03.2020г.

Тема № 22    Развитие на българското стопанство след освобождението.

План на урока:

 1. Развитие на стопанството.

а) земеделие;

б) развитие на промишленото производство и търговията

 1. Стопанско развитие след Първата световна война.

а) възстановяване  и стабилизация ;

-получава външни заеми от европейски банки;

-усилията на българските правителства.

б) световната икономическа криза от 1929-1933г.

 1. Стопанско развитие в навечерието на втората световна война- обвързване с Германия

Помислете върху следните въпроси:

Как се развива България при управлението на Стефан Стамболов?

Кой помага на българите да преодолеят следвоенната криза?

Кои стопански отрасли отбелязват напредък в периода 1919г-1939г?

Тест

Тест -II част – за  20.03.2020г.

Не преписвайте теста, запишете само верните отговори в тетрадката.

 1. Срещу кого и кой е организатор на преврата от 9 август 886г?

а) цар Борис III  от Военния съюз;

б) цар Фердинанд от противниците на на Централните сили;

в) княз Александър  Батенберг от офицери русофили;

г) цар Симеон II от Отечествения фронт.

 1. Каква стопанска политика води Стефан Стамболов?

а) родното производство;

б) увеличаване на данъците;

в) заменянето на поземления данък с натурален ;

г) намаляване на вносните мита.

 1. За кой български владетел става дума в текста?

„Да бъде известно на моя любезен народ, че на 6-й жителите на така наречената

Източна Румелия… обявиха Съединението на Източна Румелия с Княжеството и

единодушно ме провъзгласиха за Княз и на тая област.”

а) Фердинанд

б) Борис ІІІ

в) Александър І

г) Симеон ІІ

 1. Кога е обявена независимостта на България?

а) 3 януари1907г.  б)  22 септември 1907г.  в) 21 юли 1908г. г) 22 септември 1908

5.Коя е причината за възникване на Балканския съюз?

а) за да се разреши тракийския въпрос;

б) България се съюзява с Гърция за война със Сърбия;

в ) за да се обединят балканските държави за война срещу Турция;

г) за да се противопостави  България на Великите сили.

6.Кои територии са освободени след Балканската война?

а) Тракия и Македония;

б) всички на запад от линията Мидия-Енос и Егейските острови;

в)Източна и Беломорска Тракия;

г) Егейските острови.

 1. Изяснете следните понятия:

а) абдикация………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

б) коалиция………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Поставете заглавие на картата.

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Свържете личностите с годините.

Личност……………………………………………………………………………………..Година

а) Александър Стамболийски                                                                 1 .03.1941г.

б) Александър Цанков                                                                              9 .09.1944г.

в) Кимон Георгиев                                                                                    27 .11.1919г.

г) Богдан Филов                                                                                         4.05. 1923г.