Архив на категория: История

България и обединяваща се Европа

За днес 22.05.2020г. по история имате Учебна подготовка върху България и обединяваща се Европа (стр.178 от учебника)

Днес малко ще по работите с Учебната тетрадка-стр.68,зад.1;стр.69, зад.3 (Аи Б подточки)

Как отговорихте на въпросите, които ви поставих?

Благодаря на тези, които винаги изпълнява домашните.

Защо България се оказва без съюзници след 1991г?

Организациите на Източния блок -СИВ и Варшавският договор се саморазпускат през 1991г.Всички социалистически страни отказват да следват политиката на Съветския съюз и се орентират към НАТО и Европейския съюз.

Каква организация е Европейският съюз?

Политическо и икономическо обединение на държавите от Западна Европа след края на Втората световна война. Чрез засилване на интеграцията между страните членки да се получи съюз от държави със сходно икономическо развитие, изравнен жизнен стандарт, общовътрешно и външнополитическо развитие на демократичните процеси и ценности във всички области на живота.(образование, култура,здравеопазване, социална политика, но при запазване на специфичните им национални елементи и особености)

Кога България е приета в НАТО?-2.04. 2004г.

Кога България е приета в ЕС?-1.01.2007г.

България и обединяваща се Европа

Само ви напомням , че винаги си отбелязвам, кой ми е изпратил домашна. За да мога да преценя каква оценка да поставя в края на срока. Още малко остана. Мобилизирай те се!

За днес 21.05. имаме нова тема: България и обединяваща се Европа (стр.178 от учебника)

Изгледайте презентацията за този урок.- качена е в групата ви.

След като научите урока отговорете на следните въпроси писмено в тетрадката:

 1.Защо България се оказва без съюзници през 1991г.?

 2.Каква организация е Европейският съюз?-виж речника на стр.178.

 3.Кога България е приета  в НАТО и кога в ЕС?

Краят на комунистическия режим и начало на демокрацията

Добро утро, седмокласници!

Благодаря, на тези, които ми изпратиха контролния тест на стр.168 от учебника.

За днес 18.05.2020г.  по история имате Учебна подготовка върху Краят на комунистическия режим и начало на демокрацията.(стр.172 от учебника)

 Вече сме на финала .Един от последните и важни уроци, който непременно трябва да научите. Защото след 1989г започва нова епоха в историята на България.

Задачи:

1. Разгледайте внимателно изображенията в учебника.

1.От Учебната тетрадка-стр 66, зад.1

2. Представете в тетрадките писмено отговорите на 2 и 3 от учебника на  на стр 175 .

Краят на комунистическия режим и началото на демокрацията

За 15.05.2020г.

План на урока

1.Криза в комунистическото общество

а) засилва се недоволството срещу комунизма

-Съветският съюз поради започнали реформи,  намалява помоща за България (страната няма природни ресурси) и започва стопанска криза

б) тежка политическа криза-,,възродителният процес“ , който поражда вътрешно напрежение

в) намалява влиянието на СССР върху социалистическите страни

г) поява на граждански сдружения в страната с цел защита на човешките права

2.Падане на Тодор Живков и край на комунизма-10.11.1989г

3.Демократични процеси в България след 1989г

а) преминаване към многопартийна политическа система-поява на нови политически партии-СДС(Съюз на демократичните сили), БЗНС и др.

-първият демократично избран президент е д-р Желю Желев (1990г.) от СДС

б) преход към пазарна икономика-връщане земята на частните собственици на село и предприятията в градовете-този процес се нарича приватизация

в) свобода на словото, сдруженията, печата-политически плурализъм

4.Новата българска конституция-12.06.1991г

-узаконява станалите демократични промени

-премахва водещата роля на БКП в управлението на страната

Нови понятия-(речника на стр172 в учебника)-да се научат

,,перестройка“, пазарна икономика, политически плурализъм

Помислете над следните въпроси:

Кога и как Т.Живков пада от власт?

Дайте примери за демократични промени в страната след 1989г.

България след Втората световна война до 1989г

За днес 14.05.2020г. по история продължаваме с преговора върху България след Втората световна война до 1989г.Надявам се, че сте преговорили уроците, които ви посочих и сте отговори ли  на  въпросите към тях.Още веднъж ви посочвам основните понятия ,които трябва да научите:комунизъм,тоталитарно управление,национализация, колективизация,Източен блок, НАТО, СИВ, Варшавски договор, индустриализация.

Решете контролния тест на стр.168.Знаете как да ми пратите отговорите.-или на лично съобщение или отговаряте директно ТУК.