Архив на категория: История

Исторически понятия.

За днес 22.06. 2020г продължаваме с преговора. Темата е : Исторически понятия.

Припомнете си следните понятия:

Политическа партия

Опозиция                                                           Манифест

Преврат                                                              Национална катастрофа

Регентство                                                         Референдум

Протекционизъм                                               Депортиране

Тест изходно ниво

1.Българите започват да се приобщават към модерна Европа в епохата на:

   А)Средновековието

   Б)Просвещението

   В)Възраждането

   Г)Ренесанса

2. Какъв призив отправя Паисий Хилендарски към

   сънародниците си в “История славянобългарска“?

  А)да се учат от гърците, защото имат интересна история

  Б) да подкрепят борбата на балканските народи за освобождение

  В)да се гордеят, че живеят в Европа и имат важна роля в

       европейската история

  Г)да имат самочувствие,че са българи като знаят своето славно минало, род и език

3.Кои са първите светски училища в българските земи през Възраждането?

       А) девически      Б) класни        В) гимназии     Г) взаимни

4.Кой поставя началото на организираната борба на българите за национално освобождение?

А) Софроний Врачански

Б) Паисий Хилендарски

В) Любен Каравелов

Г) Георги Раковски

5.  Кой от възрожденците ни, свързан с българското
светско образование, е на снимката?

 А) Софроний Врачански

 Б)Петър Берон

 В)Найден Геров

 Г)Васил Априлов

6.  Българската екзархия е:

 А)религиозна организация на българските емигранти в Букурещ

 Б)название на независимата българска църква, учредена със

султански ферман

 В)административна организация на българите в рамките на Цариградската патриарши

 Г)сдружение на българските търговци в Цариград

7. Коя  година НЕ съответства на посоченото събитие?

   А)1835 г. – открито е първото взаимно училище в Габров

   Б)1824 г. – издаден „Буквар с различни поучения” („Рибен

  буквар”)

    В)1862 г. – избухва Априлското въстание

    Г)1870 г. – създава се Българската екзархия


8. За коя историческа личност се отнася текстът?

Роден е в град Калофер. Учи в родния си град и в Русия. Пише стихотворения и издава революционни вестници.
  А) Георги Раковски
  Б) Васил Левски
  В) Христо Ботев

  Г) Любен Каравелов

9. С кое събитие е свързан откъсът от документа?

Сега когато ви пиша това писмо, знамето се развява  пре конака, пушките гърмят придружени от ека на черковните камбании юнаците се целуват едни други по улиците! Ако вив братя сте истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище!

 А) Велчовата завера от 1835г.

 Б) Видинското въстание от 1850г.

 В) Старозагорското въстание от 1875г.

 Г) Априлското въстание от 1876г.

10.  С кой договор  българите получават свободата си през 1878 г.?

  А) Санстефански договор

  Б) Букурещки договор

  В) Лондонски договор

  Г) Цариградски договор

11.  На коя дата е станало събитието, описано в откъса?

  „Народът ликуваше…От всички страни се издигаха в утринното небе викове „Да живее княз Александър! Да живее Съединена България!”

 А) 20.04 1876 г.              Б) 6.09.1885 г.          В) 3.03 1878 г.            Г) 9.09.1944 г.

12.Кой министър  председател провежда политика на ускорена модернизация на Княжество България?

А) Петко Каравелов  Б) Драган Цанков    В) Стефан Стамболов  Г) Константин Стоилов

13. От 1912 до 1918г. България води три войни с цел:

  А) постигане сближение с Великите сили

  Б) да покаже , че има модерна армия

  В) реши въпроса за националното обединение

  Г) стане най-голямата държава на Балканския полуостров

14. Какви са последиците за България от Първата световна война?

 А) Превръща се в най-голямата държава на Балканския полуостров.

 Б) Присъединява всички българи извън пределите на държавата.

 В) Решава въпроса за българите в Северна Добруджа.

 Г) Претърпява втора национална катастрофа.

15. Кога се включва България във Втората световна
война?

      А) 1939г.         Б) 1941г.         В) 1940г.        Г) 1942г.

16.Каква политическа система се установявя в България след преврата на 9  септември 1944г?

 А) авторитарна      Б) комунизъм      В) демократична     Г) военна  диктатура

17 Попълнете празните полета , като използвате  понятията:

     книжовник, духовник, революционер,апостол

Свободна България

 За днес 11.06. продължаваме с преговора . В петък имате тест ИЗХОДНО НИВО.

 Преговорната тема е: Свободна България.-уроците на стр.74,78,84,88,102.

Ето отговорите на въпросите, които ви поставих:

1.Кой и защо постви началото на организираната борба за освобождение?- Георги Раковски, защото създава първия план за Освобождението на България .

2.Кога и къде е създадена Първа българска легия? – 1862г в Белград, Сърбия.Когато става неудобна на сръбските власти, тя е разпусната.

3.Кой е създател на ВРО?- Васил Левски, който създава гъста мрежа от тайни комитети вътре в страната, с цел да се подготви народа предварително за въстание

4.Какво е предимството на ВРО пред четническата тактика на Раковкси?- подготовката на въстание се извършва вътре в страната и не зависи от чужди държави.

5.Кой и къде създава БРЦК? – 1869г в Букурещ , Любен Каравелов. С цел да работи за освобождението на България.

– идеи: той е за република, против монархията

– за Дунавска федерация ( съюз между балканските народи)

6.Кой оглавява БРЦК след като Л.Каравелов го напуска?- Христо Ботев, роден в Калофер през 1848г, поет и революционер.

7.В какво се състои величието на Ботев? – по време на Априлското въстание организира чета от 200 души, които превземат Австрийския кораб ,,Радецки“ и слизат на българския бряг, за да се бият за свободата на България. Ботев е убит на връх Вола, във Врачанския балкан на 2.VI. 1876г.

8.Кой е най-високия връх в нашето Национално освободително движение? – Априлското въстание, избухнало на  20.04.1976  в Копривщица.

9.Къде се взема решение за подготовка на Априлското въстание? – от Гюргевкия революционен комитет през 1875 г, който разделя България на 4 ревоюционни окръга –Търновски – Стефан Стамболов

– Врачански – Стоян Заимов

– Сливенски – Иларион Драгостинов

– Пловдивски (Панагюрище – Георги Бенковски)

10.Къде се водят най-драмматичните сражения по време на Руско-турската война?

– обсадата на Плевен

-боевете на връх Шипка

Българско Възраждане

за 4.06 и 5.06.2020г.

От днес 4.06. в продължение на няколко часа имаме преговор и подготовка за тест ИЗХОДНО НИВО.

Темата на преговора:Българско Възраждане

1.Стопански промени презXVIII-XIX век-поява на буржоазията  -стр.50

2. Първите будители-Паисий Хилендарски и Софроний Врачански-стр.16

3.Новобългарско светско училище-1835г., Габрово, Васил Априлов-стр.20

4.Борба за църковна независимост-Неофит Бозвели и Иларион Макариополски-стр.26

5.Националноосвободително движение на българският народ-Раковски, Левски, Каравелов и Ботев-стр.30

6. Априлското въстание-1876г.-стр.40

7. Руско-турската война (1877-1878г.)-стр.44

От Учебната тетрадка решете зад. 1,2 и 3 на стр .8 и 9

От Учебната тетрадка решете зад.5 на стр. 11

Ще поставя оценки. Задачите са лесни и всеки би се справил, само трябва да прочете текстовете. Приятна работа!