Архив на категория: Математика

Тренировъчни тестове

16.06.2020 г.

Подготовка за НВО – Тренировъчни тестове.

18.06.2020 г.

Построителни задачи. – „Построяване на триъгълник по две страни ъгъла заключен между тях.“

Подготовка за НВО

08.06.2020 г.

Подготовка за НВО – тренировчен тест

09.06.2020 г.

Подготовка за НВО – Тренировъчни тестове.

10.06.2020г.

Подготовка за НВО – тренировъчни тестове.

11.06.2020г.

Подготовка за НВО – тренировъчен тест.

Подготовка за НВО

1.06.2020г

Урок №128 – Подготовка за НВО – Тренировъчен тест – триъгълник.

2.06.2020г.

Урок №129 – Статистика – преговор.

3.06.2020г.

Урок №130 – Подготовка за НВО – Вероятности и статистика – преговор

Подготовка за НВО

26.05.2020 г                                                                                           

Урок №124 – Подготовка за НВО – Триъгълник . Признаци за еднаквост на триъгълници. Равнобедрен и равностранен триъгълник.

27.05.2020 г

Урок №124-Подготовка за НВО – Триъгълник . Перпендикуляр от точка до права. Симетрала на отсечка. Забележителен  триъгълник

28.05.2020

Подготовка за НВО-Ъглополовяща в триъгълник. Височина, ъглополовяща , медиана в равнобедрен триъгълник.                                          

29.05.2020 г.

Учебна подготовка – Триъгълник.