Архив на категория: Математика

Неравенства. Приложение на линейните неравенства.

Урок №92 – стр.199/200 – Тема на урока „Неравенства. Приложение на линейните неравенства“ Ползвайте учебника, учебната тетрадка и платформите „Уча се“ и на издателство „Просвета“ и други подходящи.

Неравенства, свеждащи се до линейни

Урок №90 – стр.196 – Тема „Неравенства, свеждащи се до линейни“.       Най-напред си припомнете формулите за съкратено умножение , след това еквивалентните преобразованя /Разкриване на скоби, прехвърляне от едната страна в другата и обратно на неравенсвото, сбор на подобни едночлени, умножение и деление с положително  число, с отрицателно число/. Сега следва точно да приложите правилата за решаване на лининейно неравенсво, да представите решението с числов интервал и графично върху числова ос. Започнете с решените задачи от учебника, като ги решавате с помощта на него. Опитайте , не е е трудно . Помогнете си и с платформа „Уча се“.

Линейно неравенство и представяне на решенията върху числова ос и с числови равенства. 

Урок № 88, 89 – Линейно неравенство и представяне на решенията върху числова ос и с числови равенства.                                                               Разгледайте решенията на зад 1,2 /стр.192. Пререшете ги и вие като ползвате и учебника. Прочете внимателно указанията за решавне от цветните полета. Припомнете си формулите за съкратено умножение и тяхното приложение при решаване на линейни неравенства. Спазвайте точно правилата за решаване! Това е много важно . Решете задачите от уч.тетрадка. Използвайте и платформа „Уча се“!. Разгледайте чертежите за представяне на решенията на линейни  неравенства върху числова ос на стр.194. Опитайте и вие да ги представите и вие.

Преговор

Днес ще преговорите темите , които взехме през седмицата. Решете задачите , с които сами можете да се справите от учебника и учебната тетрадка.