Архив на категория: История

Културно наследство на Западноевропейското средновековие

25.03. 2020г.

Тема № 29 Културно наследство на Западноевропейското средновековие – стр.86

План на урока:

1.Образованието.

А) училища-към манастирите и църквите;

Б) първите университети.

 1. Литература и музикално изкуство.

А) рицарска поезия;

Б) трубадурите (певци).

3.Църковна архитектура.

А) романски стил-църквите изглеждат като крепости;

Б) готика-строителство на катедрали.

-островърхи арки;

– кули;

-скулптури;

-витражи ( прозорци със стоклопис ,цветни).

Помислете и отговорете:

1.Кой ръководи образованието  през средновековието?

2.Какво културно наследство ни е оставило Западноевропейското средновековие?

Нови понятия:

Да се запишат в тетрадките.

Катедрала. Главен епископски храм в Западна Европа през Средновековието.

Католицизъм. Разновидност на християнството с църковен глава папата в Рим.

Българското общество през XII-XIV в.

24.03.2020г.

Тема №28:  Българското общество през XII-XIV в.-стр 84

Самостоятелно прочетете урока и отговорете на следните въпроси:

1.Как и къде живеят царя и болярите?

2.Каква дейност извършват?

 1. С какво се хранят и обличат?

4.Винаги ли болярите са верни на царя?

 1. Къде живеят селяните и каква дейност извършват?

6. Какви данъци плащат?

Проблемен въпрос: Как се променил живота през Второто българско царство?

Задачи:

 1. Да се решат всички задачи от Учебната тетрадка на стр. 41.

2. Открийте в интернет информация за Зографския манастир на Света гора ( Атон ) и се опитайте да направите презентация на Power Point.

Обществата в Западна Европа и Византия XII-XV век.

За 23.03.2020г.

Тема№27 Обществата в Западна Европа и Византия XII-XV век.

План на урока:

 1. Как средновековните хора схващат своето общество?-крал, аристократи, духовници, граждани и селяни.
 2. Духовенството.
 3. Аристократите

А) в западна Европа-сеньори, рицари

Б) във Византия- столична и провинциална

 1. Селяните.

Помислете и отговорете в тетрадките.

Коя обществена група има най-много задължения?

Кое съсловие има най-голямо влияние във всички сфери?

           Нови понятия:

Буржоа. Наименование на съсловието на гражданите в средновековна Франция

Рицар. Дребен аристократ и професионален войник в Западна Европа.

Преговор и обобщение

за 18.03.2020г.

Преговор и обобщение

Да се преговори урока : Западна Европа и Византия през XII-XIV век.-стр.98-99

Отговорете писмено в тетрадките на следните въпроси:

 1. Кои държави се образуват след разпадането на Франската империя?
 2. Кои са държавите,които воюват в Стогодишната война?
 3. Кой е всепризнатият църковен и културен център на Православието?

2.Преговор и обобщение:

Задачи:

Българската държава XII-XIV в. – да се преговорят темите: №23 –стр.72 ; № 24 стр.-74; №25 – стр.76;

Направете и попълнете таблица ,която да има 3 колони със следните надписи;

Владетел                                Какво е направил                      Значими  битки