Архив на категория: История

Православието-опора на българите

ЗА 20.05.2020г.

План

1.Съдбата на Търновската патриаршия след завладяването на България.

2.Съдбата на българските църкви и манастири през XV-XVII век.

а) църквите –разрушени или превърнати в джамии

б) манастирите-оставта по- незасегнати, тъй като са в страни от завоевателя

-Рилския манастир

-Бачковския манастир

-Софийската Света гора

3.Ислямизация на българите

    а) мъченици на християнската вяра-златарят Георги(1515г), друг Георги(1530)г.,обущарят Никола(1555)г.

   б) насилствени помюсюлманчвания в Родопите-описани от Методи Драгинов

4.Опори на българите-семейството,християнската  религия, българските общини,

хайдутите

След като прочетете и научите урока отговорете писмено в тетрдките и изпратете на лично съобщение:

Посочете примери за  български светци новомъченици за християнската вяра.

Прочетете историческия документ след урока на стр.117 и отговорете писмено на следните въпроси:

Как турците налагат вярата си над християните?

Какви наказания се предвиждат за отказ от приемане на новата вяра?

Ученици, важно е да отговаряте и да изпращате отговорите, за да преценя какви оценки да поставя!!!

Българската култура презXV-XVII век

За днес 18.05.2020г.

Нова тема: (стр. 114 от учебника)

  1. Последици за българската култура след османското завоевание

  а) няма държавни институции -унищожена е държавата, църквата, избити или принудени да напусната страната са болярите и духовниците

 б) участници-обикновенни монаси и по-образовани българи(народен характер)

2. Манастирите-центрове на книжовен и културен живот.

а) известни манастири-Рилския, Бачковския,манастирите около София, в Света гора  (Гърция) 

б) книгопечатане-Първата българска печатна книга ,,Абагар“, (1651г.) , Филип Станиславов

3. Развитие на българското народно творчество(устно народно творчество, наречено фолклор)

а) народни песни

 –за Крали Марко(юнак с исполинска сила, който се бие срещу турците)

 -за  цар Иван Шишман-драматичните битки на последният български цар

-хайдушки песни

б) приказки за Хитър Петър-всепризнат и обичан хитрец в българския фолклор.

Въпроси над , които да помислите и отговорите писмено в тетрадките:

Защо манастирите се превръщат в центрове на книжовен  и културен живот?

Какви са основните видове български народни песни?

Залезът на Третото българско царство (1941-1944)

За днес 15.05. 2020г.

стр.240 от учебника

След Първата световна война победените страни не се примиряват с несправедливите договори-диктати, които трябва да подпишат. Особено силно е недоволството на фашистка Германия, която се готви за война с цел отмъщение и световно господство.На 1.09. 1939г тя напада Полша и започва Втората световна война.България се оказва въвлечена в най-стршната война , която човечеството е водило до този момент.

План на урока

1.Втората световна война (1939-1945)

а) причини

б) начало-1.09.1939г.

в) подписване на Тристанния пакт-1940г.(Германия, Италия, Япония)

2. Отново съюзник на Германия

а) неутралитет на България

б) причини за пресъединяването на  към Тристанния пакт(1.03.1941г)

3. Развитие на войната и участието на България

а) не участваме пряко с войски , а само помагаме( храни, боеприпаси)

а) въвеждаме войски в Македония и Беломорска Тракия (загубени след Балканските войни) и постигаме макар и временно национално обединение

б) начало на въоръжена съпротива в страната под ръководството на БКП-след нападението на Германия над СССР на 22.06.1941г.

в) спасяване на българските евреи-1943г.-заслугата е на цялата нация

г) политическа криза-смъртта на цар Борис III-28.08.1943г.

4. Превратът на 9.09 1944г и установяването на комунизма  в България-правителство на ОФ с министър председател Кимон Георгиев

5. Край на Втората световна война в Европа-9.05.1945г.

Въпрос над който да помислите:

Защо България се присъединява към Тристанния пакт?

Демографски промени в българските земи

За днес 12.05.2020г. по история имате учебна подготовка върху Демографски промени в българските земи. (стр.110 от учебника) и Контакти и конфликти във всекидневието.(стр.112 от учебника)

Решете всички задачи от Учебната тетрадка на стр.54-55 и на стр.56-57.

Снимайте и качете в групата

Демографски промени в българските земи

За 11.05.2020г.-понеделник

Нова тема:

Демографски промени в българските земи. Контакти и конфликти във всекидневието.

План на урока

  1. Промени в българските села и градове

а) намалява броя на българското население

б) ислямизиране на градовете

в) ролята на българските общини

      2. Преселвания на българите в други държави-Влашко, Молдова, Русия, Сърбия

      3. Настаняване на други етнически групи  на българска територия

      4. Новата среда

         а) народностна дискриминация

         б) ислямизация

         в) семейството-пазител на езика, религията, моралните ценности

    5. Всекидневни контакти и резултатите от тях

    6. Конфликти във всекидневието

Нови понятия:

дискриминация – Неравноправно отношение спрямо даден човек или обществена група

ислям – Религията на мюсюлманите. Названието идва от арабски език и означава покорство

демография – Наука за населението(броя на населението)

Въпроси:

Какви демографски промени настъпили и в какво се изразяват?

Какви промени настъпват в облика на градовете?