Архив на категория: Математика

Вероятност и статистика

18.05.2020г.

Урок №114 – Вероятност на случайно събитие, като отношение на възможности.   

19.05.2020г.    

Урок №115 – Описание на данни – средноаритметично

20.05.2020г.  

Урок№116 – Графични и таблични представяне на  данни.   

21.05.2020г. 

Урок №117 – Обобщение на „Вероятност и  статистика“.  

                                                                                                                                                                                                                                                    

Множество. Елементи на множество

11.05.2020г.

Тест – Пропорции.    

12.05.2020г.

 Урок № 111 – Множество. Елементи на множество.  

13.05.2020г.

Множества. Подмножества. Операции с тях. Графично представяне   

14.05.2020г.

Урок № 113 – Случайно събитие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Уравнения

06.04.2020г 

Урок №96 – Обобщение на темата „Уравнения“.

07.04.2020г.

Урок №97 – Тест – Уравнения.

08.04.2020г

Урок №98 – Отношение. Пропорция. Пропорционалност. Коефициент на пропорционалност.

09.04.2020г.

Урок №99 – Основно свойство на пропорциите.