Архив на категория: Математика

Обобщение -преговор

08.06.2020 г.

Подготовка за изходно ниво – тренировъчен тест.

09.06.2020 г.

Изходно ниво.

10.06.2020г.

Обобщение -преговор.

11.06.2020г.

Обобщение-преговор.

Преговор

01.06.2020 г.-

Урок №-121-Валчести тела- преговор

02.06.2020 г.

Урок №122 – Рационални числа – преговор

3.06.2020г.

Урок №123 – Степени – преговор.

Ръбести тела.

26.05.2020 г.                                                                                       

Урок №120 –  Организиране ипредставяне на едни и същи данни

27.05.2020 г

Урок №120- Графично и таблично представяне на едни и същи данни

28.05.2020

№120- Преговор – Ръбести тела.                                                                                                                                                            

Вероятност и статистика

18.05.2020г.

Урок №114 – Вероятност на случайно събитие, като отношение на възможности.   

19.05.2020г.    

Урок №115 – Описание на данни – средноаритметично

20.05.2020г.  

Урок№116 – Графични и таблични представяне на  данни.   

21.05.2020г. 

Урок №117 – Обобщение на „Вероятност и  статистика“.  

                                                                                                                                                                                                                                                    

Множество. Елементи на множество

11.05.2020г.

Тест – Пропорции.    

12.05.2020г.

 Урок № 111 – Множество. Елементи на множество.  

13.05.2020г.

Множества. Подмножества. Операции с тях. Графично представяне   

14.05.2020г.

Урок № 113 – Случайно събитие.