Архив на категория: Български език и литература

“ Принцът и просякът“

30.03.2020г.  Неизменяеми части на речта – обобщение
31.03.2020г. “ Принцът и просякът“  Трета глава
1.04.2020г.   Съчинителни връзки в изречението.Съюзно и безсъюзно свързване
2.04.2020г.   “ Принцът и просякът“ упр.
3.04.2020г.   “ Принцът и просякът“ упр.

Теми за седмицата 23 март – 27 март

Употреба на съюзи, междуметия, частици – упражнение /понеделник/
„Принцът и просякът“ –  Първа глава – упражнение /вторник/
Делова покана /сряда/
„Принцът и просякът“ –  Първа глава /писмен преразказ/ за четвъртък
„Принцът и просякът“ –  Трета глава /прочит/

Частица.

БЕ
Частица – нови знания – понеделник
Употреба на неизменяемите части на речта – сряда
Темите са разработени в учебника по БЕ
     Литература
Характеристика на литературен герой – упражнение -вторник
Характеристика на литературен герой – упражнение- четвъртък
Учениците имат поставени предварително индивидуални задачи по тези теми.
Марк Твен „Принцът и просякът „- първа глава, прочит от учебника на стр.103 и отговор на въпросите на 104 стр.

Частица

От понеделник учениците ще работят по следните теми:
Частица – нови знания
Употреба на неизменяемите части на речта – НЗ
Употреба на неизменяемите части на речта – упражнение
Темите са разработени в учебника по БЕ
     Литература
Характеристика на литературен герой – упражнение
Характеристика на литературен герой – упражнение
Учениците имат поставени предварително индивидуални задачи по тези теми.