Архив на категория: Информационни технологии

Обобщение

27.05.2020г.

Какво научихте дотук?

Решете текта на стр. 64 от учебника

3.06.2020г.

Представяне на портфолио – упражнение – стр.66 от учебника

10.03.2020г.

Играй с ИТ – упражнение – стр. 67 от учебника

Годишно обобщение

13.05.2020г. и 20.05.2020г.

Ученици, да си припомним:

1. Какво е информация

2. Как се съхранява тя

3. Кои са носители на информация

4. Файлове и папки

5. Интернет

6. Електронна поща

7. Тектообработка

8. Електронни таблици

9. Компютърна презентация

Обработка на таблични данни

Електронни таблици – предназначение, основни елементи, експеритмиране с данни.

Какво представляват данните и какво е електронна таблица?

Как се стартира Excel?

Как се отваря файл в Excel ?

Кои са основните елементи на работния прозорец на Excel?

Задача:

Създайте таблица по модела на стр. 54 фиг. 2