Архив на категория: Математика

Лице на триъгълник. 

 06.04.2020г 

Урок №98 – Лице на триъгълник.

07.04.2020г.

Урок №99- Лице на триъгълник-упражнение.

08.04.2020г. 

Урок №100 –  Лице на равнинни фигури.Четириъгълник.Практически задачи.

10.04.2020г.

№ 101 Успоредни прави .

Лице на правоъгълник и квадрат

30 03 2020г.

Разгледайте внимателно чертежа в учебника на зад.1 Кои са фигурите начертани там? Като ги разпознаете, вижте на колко см са равни техните измерения:дължината а=? , ширчината в=?. Намерете обиколките им, като първо си припомните формулите им от миналия урок, запишете ги и заместете с числата на които са равни. След това разгледайте чертежите отново и преброите колко квадратчета има правоъглника и колко квадрата. И какъв извод направихте?Б роят на квадратчета им е „лицето“ им. Запишете формулите им в тетрадките си и пререшете зад.2 ,3, разгледате зад.4

домашна работа зад.1 от синьото поле.