Архив на категория: Български език и литература

Просто изречение

13.04 Главни части в простото изречение
14.04 Мирът и войната в „Главатарят, който искал да плени месечината“
15.04 Второстепенни части в простото изречение. Допълнение
16.04 Природата срещу човека, който й посяга
17.04 План на текст

Неизменяеми части на речта. Наречие и предлог.

30.03.2020г.  Неизменяеми части на речта. Наречие и предлог.
31.03.2020г. „Легенда за рома“ – Щастието и нещастието в съдбата на ромите
1.04.2020г.  Неизменяеми части на речта. Наречие и предлог – упр.
2.04.2020г.  Заклинанията и благословиите в “ Легенда за рома“
3.04.2020г. Отговор на житейски въпрос – Защо е нужно човек да е дисциплиниран по време на бедствия?

Теми за седмицата 23 март – 27 март

Минали деятелни причастия – упражнение  /понеделник/
Пътят на Чавдар от робския дом до“ хайдушкото сборище“/вторник/
Минали деятелни причастия – упражнение  /сряда/
„Хайдути“ и народната песен „Стар Димо на двор седеше“  /четвъртък/
Отговор на житейски въпрос: Защо е нужно човек да е дисциплиниран при бедствия?  / петък/

Христо Ботев „Хайдути

Мин.св.време и мин.несв. време на глаголите – упражнение – понеделник
Христо Ботев „Хайдути“- прочит, 120 – 122 стр. от учебника по литература – вторник
Мин.св.деятелно причастие и мин.несв.деятелно причастие  – образуване / Учебник по БЕ, стр.78 и 79/ – сряда
Кои са героите в „Хайдути“? – упражнение по литература – четвъртък
Мин.св.деятелно причастие и мин.несв.деятелно причастие – упражнение – петък