Архив на категория: 11 клас

Разработване на отбранителна и настъпателна стратегия на фирма

за  27.05.2020 г и  28.05.2020г

1.Настъпателни и отбранителни действия – те се реализират когато фирмата се стреми да  получава нови конкуретни предимства по отношение на разходи,ресурси или чрез деференциация. Приема се, че конкурентни предимства се получават в резултат на настъпателни действия.

2.Отбранителни и настъпателни стратегии-се прилага за защита и конкуретно предимство,а неговото създаване. В рамките на настъпателните стратегии за формиране на конкуретното предимство могат да се различат три периода.

а) период на формиране на конкуретно предимство

б )период на успех-периодът през ,който използването на  конкуретно предимство води до печалби над средните в отрасъла

в )период на загуба на конкуретно предимство-период през който конкурентите копират действията на фирмата и тя загубва своето конкуретно предимство

3.Видове настъпателни стратегии за запазване на конкуретно предимство

а) постигане на превъзходства над конкурента  чрез атакуване на силните му страни

б) чрез използване на слабите му страни

в) чрез едновременни действия на няколко фронта-атакуване на силни и слаби страни

г) чрез заемане на незаети пазарни пространства и поставяне на конкурента в позиция на догонващ

д) партизанска война=удар на изтегляне-например сваляне и вдигане на цените за кратък период от време

е) стратегия на изпреварващи удари-чрез придобиване на високотехнологична фирма

3.Цел на отбранителната стратегия-да се защитят конкуретните предимства и това може да се постигигне

а) блокиране на възможните пътища за атака от страна на конкурента-чрез  изпреварващо изработване на нови продукти

б )чрез демонстрация на способност за обратни  удари

Общо развиващи упражнения

22.05.2020 г. – 3 часа

Комплекс от подскочни и бегови упражнения.
 Упражнения за средна част на тялото. Учениците могат да разделят задачите в две тренировки, като съчетаят ОРУ с упражнения за корем, гръб и странична коремна част. Като втора тренировка могат да направят крос бягане на открито в парка или пресечена местност.Да измерят пулс преди и след бягане.