Архив на категория: 10 клас

Годишен преговор

Дата: 25.06.20 г.

 Тема на урока: Биосфера ( Годишен преговор)

План на урока:

 1. Популация, биоценоза, екосистема.
 2. Структура на биоценозите.
 3. Екосистеми.
 4. Екологични фактори.
 5. Абиотични фактори.
 6. Биотични фактори.
 7. Антропогенни фактори.

Дата: 25.06.20 г.

 Тема на урока: Биологична еволюция ( Годишен преговор) – втори час

План на урока:

 1. Произход и развитие на живата материя
 2. Теория на Дарвин за еволюцията
 3. Съвременна теория за еволюцията
 4. Произход и развитие на човека
 5. Доказателства за биологичната еволюция

Годишен преговор

Годишен преговор – Решаване на задачи за 23.06.2020 г„

Изходно ниво за 24.06.2020 г

Опазването на околната среда, право и задължение за30.06.2020 

Българското Възраждане

22юни понеделник

Българското Възраждане – преговор

23юни вторник

България от Освобождението до края на Втората световна война – преговор

25 юни петък

България след Втората световна война до 1989 г – преговор

България след 1989година- преговор

29 юни понеделник

Изходно ниво

30 юни вторник

Годишен преговор равносметка на постигнатото