Архив на категория: 10 клас

Изменчивостта и наследствеността като предпоставки за еволюцията

Дата: 6.04.20 г.

План на урока:

 1. Същност на изменчивостта: свойството на индивидите от един и същ вид да придобиват нови белези
 2. Видове изменчивост според Дарвин:
  • определена изменчивост;
  • неопределена изменчивост;
  • комбинативна изменчивост;
  • корелативна изменчивост;
 3. Наследственост: възможността на потомството да прилича на родителите си в процеса на възпроизвеждане на себеподобни
 4. Източници на изменчивостта:
  • генетични източници;
  • екологични източници;

Същността на есето

07.04.2020 г. (вторник) – Развитие на речта

Припомнете си същността на есето (стр. 267 – 268 от учебника по литература или от друг източник на информация) и напишете есе.

Примерна тема: Как ще се промени светът след пандемията?

Давам ви други примерни теми:

„Свободата на личния избор в съвременното общество“

„Най-трудната част от това да бъдеш дете“

„Какво харесвам най-много в училище“

„Ако аз бях учител“

„Най-добрият съвет, който ми е дала майка ми“

„Да отговорим ли на насилието с насилие?“

„Защо да не бъдем по-човечни?“

„Моята родина и какво мога аз да направя за нея“

Мед, Цинк, Желязо

 08.04.2020 г
Тема на урока:
Мед -Cu, Цинк-Zn, Желязо-Fe
Елементите мед, цинк и желязо са разположени в големите периоди четвърти, пети, шести на периодичната система.Те са т.нар. преходни елементи , тъй като при тях се доизгражда предпослодния слой в атомите им.
1.Разпространение на  Cu, Zn, и Fe
В земната кора медта е от малко разпространените метали.Среща се под формата на съединения и по-малко самородна мед.По важни медни руди са халкопирит CuFeS2,
халкозин Cu2S, куприт-Cu2O. Цинка се среща под формата на минерала сфалерит ZnS. Желязото е на четвърто място по разпространение в земната кора след кислород, силиций, и алуминий. По-важни руди  под формата н  , които се среща са магнетит Fe3O4, хематит Fe2O3, сидеритFeCO3.
2.Свойства
а) физични свойства-медта светло червен цвят силен метален блясък,цинка и желязото са със сребристо бял цвят с метален блясък , електро и топлопроводими. Желязото съществува под формата на няколко алотропни форми.
б) химични свойства – Степени на окисление при мед Cu +1,+2,Zn- +2, Fe +2,+3. Медта на влажен въздух се покрива и присъствие на CO2 се покрива с плътна корица от основен Cu.CO3.CU(OH)2. Взаимодейства със силни окислители, к Азотна киселина HNO3,S,CI. Цинка при висока температура се изпарява, разредени киселини взаимодейства H2SO4сярна киселина, соли на по-слаби метали, Желязото при обикновенни условия  в сух въздух не реагира,при горене на железен прах Fe3O4.
Взаимодейства със сяра, пасивира се от концентрирана сярна и азотна киселина.Взаимодейства с разредени киселини HCI, HNO3 .
 Домашна работа: Изразете химичните свойства на мед,цинк и желязо със съответните химични уравнения.

Употреба на други препинателни знаци

06.04.2020 г. (понеделник) – Тема на урока: „Употреба на други препинателни знаци“

 1. Решете следния тест:
 2. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?

а) Ще говоря с нея, въпреки че не е моя работа.

б) Той ми позвъни точно, когато излизах.

в) Не ги съветвам освен ако те не ме попитат за нещо.

г) Не ти се обадих, защото нямах свободно време.

 1. В кое от изреченията НЯМА пунктуационна грешка?

а) Той се смее, като се държи за корема.

б) Той се смее, като побъркан.

в) Като не знаеш мълчи!

г) Следващите няколко часа минаха, като в мъгла.

 1. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?

а) Натрапчивите песни са сравнително прости, с повтарящи се мотиви и често съдържат елемент, който изненадва слушателя.

б) Запитани за песните, които се въртят в главите им хората посочват или нашумял хит, или просто друга песен.

в) Когато не можете да изгоните натрапчивата песен от съзнанието си, опитайте се да я надхитрите и просто запейте на глас.

г) Трябва да изпеете песента от началото до края, за да се освободите от нея.

 1. В текста има 10 пропуснати запетаи. Поставете ги.

Панагюрското златно съкровище датирано към края на ІV в. и началото на ІІІ в. преди новата ера е намерено през 1949 г. на два километра южно от Панагюрище. То се състои от девет златни ритуални съда. От надпис върху фиала е установено че съдовете са изработени в град Лампсакос който се намирал на Дарданелите. Украсата на ритоните изобразява митологични сцени свързани с известни герои от древността. На един от ритоните е изобразен тържественият пир в чест на сватбата на Дионис с критската принцеса Ариадна а други три изобразяват глава на амазонка. Най-интересен е големият амфоровиден съд чиито дръжки са оформени като борещи се помежду си кентаври а двете отверстия за изливане на виното намиращи се в основата на съда са оформени като негърски глави.

 1. В кое изречение НЯМА пунктуационна грешка?

а) Смущаваше го мисълта, дали не беше сгрешил в преценката си за този човек.

б) Незабравима остава жената, която с всеотдайна майчина нежност, помага на изпадналия в беда.

в) Някои мислят, че единственото нещо, което им е нужно, за да водят дискусия е устата.

г) Там дето е завоят, има и пряка пътека, водеща към пещерата.

 1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

а) Едни хора имат чувство за хумор, а други – око за смешното.

б) Неспокойна, раздразнителна младата жена провокираше околните със своето поведение.

в) Той ще отговори едва когато получи съобщението.

г) Дали ще пристигне навреме писмото, тя не беше сигурна.

 1. В текста са пропуснати 5 запетаи. Поставете ги.

От дълги години Вавилон бил покорен от персите, но не загубил независимия си дух. Тогава царувал Дарий и по негово време се подготвил първият бунт срещу чуждото робство. Благородниците и всички вавилонски принцове трупали по домовете си провизии така че да могат ако се наложи, да устоят на обсадата. В началото на царуването на Дарий в персийската държава се възцарил хаос и вавилонците решили че тъй като управникът има твърде много грижи бунтът им има вероятност да успее. Съзаклятниците доказали решимостта си, като избили жените във всяко семейство и пощадили само майката. Научавайки това, Дарий събрал армията си. Обсадил града, чиито стени били набързо укрепени от въстаниците и започнал военни действия срещу Вавилон.