Архив на категория: 8 клас

„За буквите“

27.03.2020 г. (петък) – литература – „За буквите“ Черноризец Храбър

  1. На стр. 158-160 от учебника по литература или от друг източник на информация прочетете „За буквите“ Черноризец Храбър.
  2. Изгледайте уроците, свързани с „Азбучна молитва“ в „Уча се“.

История и цивилизация

26.03.2020г

 План на урока:

1.Световната колониална система

А) причини-необходимостта от суровини и пазари

Б) идеологията на колониализма –превъзходството на бялата раса

2.Колониални империи

А) Великобритания -владее Египет;Южна Африка; Индия(Азия)

Б) Франция – владее Алжир ,Мароко(Северна Африка),полуостров Индокитай(Азия)

В) Русия-не създава колонии, а пресъединява съседни територии.

Г) Германия-млада капиталистическа държава (притежава колонии в Южна Африка)

  1. Великите сили и съдбата на Китай и Япония.

А) Китай – полуколония на всички Велики сили;

Б) Япония – велика сила в Далечния изток.

Допълнителна информация:

Да се прочете документ 1,2-стр.127. Помислете и отговорете:

  1. Какъв е ефектът от английската колониална политика според Ливингстън?
  2. Какви са мотивите на френската колониална политика според тази реч?

Понятия:

Империализъм-стремеж на една държава към разширяване на нейните владвния и завладяване на чужди страни.

Конкуренция-съперничество в която и да е област с цел изгода. При капитализма това е основенпринцип на пазара.