Архив на категория: 8 клас

Главен мозък

Дата: 22.05.20 г.

Тема на урока: Главен мозък (Учебна подготовка)

За днес имате да работите само върху 5 задачи.

Задача.1

Попълнете таблицата с частите на главния мозък:

ГЛАВЕН МОЗЪК
1.Продълговат мозък2.3.4.5.6  

Задача.2

Междинният мозък се състои от:

А.) четирихълмие

Б.) подхълмие

В.) хълмове

Г.) мозъчни крачета

Д.) междинна част

Задача.3

Функциите на моста в главния мозък са:

А.) рефлексна

Б.) да регулира някои сетивни центрове в главата

В.) да координира и регулира движенията

Г.) кръстовище на възходящи и низходящи проводни пътища.

Задача.4

Повърхността на полукълбата на крайния мозък е изградена от:

А.) бяло вещество

Б.) сиво вещество

В.) бяло вещество със сиви ядра

Г.) сиво вещество с бели ядра

Задача.5

Допълнете изречението: В кората на крайния мозък има обособени различни зони, някои от които са:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Модернизация на всекидневието след втората индустриална революция

ЗА 20.05.2020г. – сряда

План на урока

1.Промени във всекидневието на хората (начина на живот)

а) развитие на образованието и науката –нови училища, колежи, университети

б) модернизиране на домовете-хладилници,перални машини, телефони, използване на консервирани храни,електрическата крушка

в) урбанизация на градовете и тяхното благоустрояване-електричество, автомобили,трамваи, автобуси,телеграфът,подземни железници, болници, градски паркове

2. Социални контрасти в обществото ( буржоазия и работническа класа)

а) причини-индустриализацията и урбанизацията

б) промяна в начина на живот

– средната класа ( средна буржоазия)-притежава благоустроени къщи,прислуга, време за развлечения(спорт, пътешествия, изложби, кинотеатри)

– работническата класа(80%) ниско заплащане, болести, неграмотност, домовете са без канализация, течаща вода, електричество

в) политически обединения на работниците

  След като научите урока отговорете писмено в тетрадките на въпросите:

  Как се отразяват техническите нововъведения върху всекидневието?

  С какво се занимават хората в свободното си време?