Архив на категория: 7 клас

Обобщение

26.05.2020 г.Български езикОбобщение – таблица
27.05.2020 г.Български езикРешаване на тестове
28.05.2020 г.Български езикРешаване на тестове
28.05.2020 г.Български езикОбобщение
29.05.2020 г.Развитие на речтаОбобщение

България и обединяваща се Европа

За днес 22.05.2020г. по история имате Учебна подготовка върху България и обединяваща се Европа (стр.178 от учебника)

Днес малко ще по работите с Учебната тетрадка-стр.68,зад.1;стр.69, зад.3 (Аи Б подточки)

Как отговорихте на въпросите, които ви поставих?

Благодаря на тези, които винаги изпълнява домашните.

Защо България се оказва без съюзници след 1991г?

Организациите на Източния блок -СИВ и Варшавският договор се саморазпускат през 1991г.Всички социалистически страни отказват да следват политиката на Съветския съюз и се орентират към НАТО и Европейския съюз.

Каква организация е Европейският съюз?

Политическо и икономическо обединение на държавите от Западна Европа след края на Втората световна война. Чрез засилване на интеграцията между страните членки да се получи съюз от държави със сходно икономическо развитие, изравнен жизнен стандарт, общовътрешно и външнополитическо развитие на демократичните процеси и ценности във всички области на живота.(образование, култура,здравеопазване, социална политика, но при запазване на специфичните им национални елементи и особености)

Кога България е приета в НАТО?-2.04. 2004г.

Кога България е приета в ЕС?-1.01.2007г.

18.05.2020г.

Урок №119 – Подготовка за НВО – Текстови задачи от движение, работа, смеси и сплави 

19.05.2020г.

Урок №120 – Подготовка за НВО – задачи от капитал, смеси и сплави, тренировъчен тест

20.05.2020г.

Урок№127 – Подготовка за НВО – Обобщение – уравнения.

21.05.2020г.

Подготовка за НВО – Видове ъгли.

22.05.2020г.

Урок №123 – Подготовка за НВО – Ъгли в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълника . Свойства. Сбор на вътрешни и външни ъгли в триъгълник.

България и обединяваща се Европа

Само ви напомням , че винаги си отбелязвам, кой ми е изпратил домашна. За да мога да преценя каква оценка да поставя в края на срока. Още малко остана. Мобилизирай те се!

За днес 21.05. имаме нова тема: България и обединяваща се Европа (стр.178 от учебника)

Изгледайте презентацията за този урок.- качена е в групата ви.

След като научите урока отговорете на следните въпроси писмено в тетрадката:

 1.Защо България се оказва без съюзници през 1991г.?

 2.Каква организация е Европейският съюз?-виж речника на стр.178.

 3.Кога България е приета  в НАТО и кога в ЕС?