Архив на категория: 6 клас

Вероятност и статистика

18.05.2020г.

Урок №114 – Вероятност на случайно събитие, като отношение на възможности.   

19.05.2020г.    

Урок №115 – Описание на данни – средноаритметично

20.05.2020г.  

Урок№116 – Графични и таблични представяне на  данни.   

21.05.2020г. 

Урок №117 – Обобщение на „Вероятност и  статистика“.  

                                                                                                                                                                                                                                                    

Православието-опора на българите

ЗА 20.05.2020г.

План

1.Съдбата на Търновската патриаршия след завладяването на България.

2.Съдбата на българските църкви и манастири през XV-XVII век.

а) църквите –разрушени или превърнати в джамии

б) манастирите-оставта по- незасегнати, тъй като са в страни от завоевателя

-Рилския манастир

-Бачковския манастир

-Софийската Света гора

3.Ислямизация на българите

    а) мъченици на християнската вяра-златарят Георги(1515г), друг Георги(1530)г.,обущарят Никола(1555)г.

   б) насилствени помюсюлманчвания в Родопите-описани от Методи Драгинов

4.Опори на българите-семейството,християнската  религия, българските общини,

хайдутите

След като прочетете и научите урока отговорете писмено в тетрдките и изпратете на лично съобщение:

Посочете примери за  български светци новомъченици за християнската вяра.

Прочетете историческия документ след урока на стр.117 и отговорете писмено на следните въпроси:

Как турците налагат вярата си над християните?

Какви наказания се предвиждат за отказ от приемане на новата вяра?

Ученици, важно е да отговаряте и да изпращате отговорите, за да преценя какви оценки да поставя!!!

Българската култура презXV-XVII век

За днес 18.05.2020г.

Нова тема: (стр. 114 от учебника)

  1. Последици за българската култура след османското завоевание

  а) няма държавни институции -унищожена е държавата, църквата, избити или принудени да напусната страната са болярите и духовниците

 б) участници-обикновенни монаси и по-образовани българи(народен характер)

2. Манастирите-центрове на книжовен и културен живот.

а) известни манастири-Рилския, Бачковския,манастирите около София, в Света гора  (Гърция) 

б) книгопечатане-Първата българска печатна книга ,,Абагар“, (1651г.) , Филип Станиславов

3. Развитие на българското народно творчество(устно народно творчество, наречено фолклор)

а) народни песни

 –за Крали Марко(юнак с исполинска сила, който се бие срещу турците)

 -за  цар Иван Шишман-драматичните битки на последният български цар

-хайдушки песни

б) приказки за Хитър Петър-всепризнат и обичан хитрец в българския фолклор.

Въпроси над , които да помислите и отговорите писмено в тетрадките:

Защо манастирите се превръщат в центрове на книжовен  и културен живот?

Какви са основните видове български народни песни?