Архив на категория: 6 клас

Обобщение -преговор

08.06.2020 г.

Подготовка за изходно ниво – тренировъчен тест.

09.06.2020 г.

Изходно ниво.

10.06.2020г.

Обобщение -преговор.

11.06.2020г.

Обобщение-преговор.

Преговор

01.06.2020 г.-

Урок №-121-Валчести тела- преговор

02.06.2020 г.

Урок №122 – Рационални числа – преговор

3.06.2020г.

Урок №123 – Степени – преговор.

Изходно ниво

1.С появата на кой народ в Европа  се поставя началото на Великото преселение на народите:

А) древните елини

Б) славяните

В) хуните

Г) арабите

2.Коя е главната цел на външната политика на  император Юстиниан I ?

А) възстановяване на Римската империя

Б) покоряване земите на Персийската империя

В) прогонване  на славянските племена от Балканите

Г) спиране на арабското нашествие в Европа

3.При кой владетел Франската държава се превръща в империя?

А) Хлодвиг     Б) Карл Мартел           В) Карл Велики     Людовик  Благочестиви

4. Западноевропейското общество представлява пирамида от следните съсловия:

А) духовници, аристократи,селяни

Б) духовници, буржоа, селяни

В) поклонници, буржоа, селяни

Г) поклонници,аристократи,селяни

5.Кои градове са столици на Първото българско царство?

А) Плиска, Преслав, Охрид

Б)  Фанагория,Плиска,Преслав

В)Преслав, Охрид, Търново

Г) Преслав, Търново, София

6.Кое е общото между християнството и исляма?

А) украсяването на храмовите  постройки с образи на светци

Б) вярата в един върховен бог

В)  отношение към владетеля

Г) да се молят 5 пъти дневно

7.Как се наричат вярващите християни последователи на Римската църква?

А) католици     Б) православни     В) езичници       Г) юдеи

8.  Коя е причината за Първият кръстоносен поход ?

А) речта на папа Урбан Втори на църковния събор в град Клермон

Б) превземанетона Йерусалим от селджукските турци

В) стремежът на духовенството да наложи влиянието си  на Изток

Г) стремежът на рицарите да покажат смелост

9. В коя  от двойките държава-владетел е допусната грешка?

А) Франция- Филип II Огюст

Б) Англия- Уйлям Завоевателя

В) Византия- Балдуин I

Г) Свещената Римска империя- Отон I

10. Посочете къде избухва освободителното въстание на братята Петър и Асен.

   А) Преслав   Б) Ловеч    В) Търново      Г) Средец

11. За кой български владетел се отнася текстът?

„ В лятото на 1230 г …издигнах из основи и с живопис украсих докрай  пречесната тази  църква в името на светите 40 мъченици“

А) Калоян     Б) Иван Асен II   В) Ивайло    г) Иван Шишман

 12.Кое понятие онагледява изображението?

А) рицарите       Б) мисионери      В) легионери        Г) войни-земеделци

13.  Кои държави воюват  една срещу друга в Стогодишната война (1337-1453)

  А) Англия и Свещената Римска империя

  Б) Англия и Франция

  В) Свещената Римска империя и Византия

  Г) Франция и Свещената Римска империя

14.Кое твърдение съответства на значението на думата хайдути?

     А) нормански рицари,завоеватели на Англия

     Б) крепостни селяни

     В) въоръжени християни, противопоставящи се на османската власт.

     Г) свободни селяни воини      

   15. Българските земи са окончателно завладени от османците през:

         А) 1395 г., след битката при Никопол

         Б) 1393 г., след завладяването на Търново

         В) 1396 г., след завладяването на Видин

   Г) 1389 г., след битката при Косово поле

   16. С какво се украсявали книгите през Средновековието ?

     А) миниатюри   Б) карикатури   В) мозайки   Г) витражи

    17 . Напишете заглавие на картата:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18.Обяснете понятията:

  Феод………………………………………………………………………………………………………………..

  Васал……………………………………………………………………………………………………………….

 19. Свържете събитието с историческата  личност и века.Напишете срещу събитието цифрата

      Събитие                                                                     личност

    А) Битката при р. Ахелой                                   1.златаря Георги,XVIв.

   Б) Най-голямото селско въстание                     2.цар Симеон,Xв.

   В) Карпошево въстание                                      3.Ивайло,XIIIв.

   Г) български мъченик загинал                         4.Карпош,XVIIв.

  за християнскат вяра

 20. Разгледайте изображението и отговорете на следните въпроси:

  А) Назовете картината………………………………………………………………………..

  Б) Коя е централната фигура и как е изобразена?………………………………………………………………………………………………………..

  В) Какъв момент от живота на владетеля е изобразен?…………………………………………………………………………………………………………..

  Г) Кое е най-голямото постижение на“ Златния век“?…………………………………………………………………………………………………………………….

Скала

0 – 7 т. –  Слаб 2

8 – 12 т. – Среден 3

13 – 20 т. – Добър 4

21 – 27 т. – Много добър 5

28 – 32 т. – Отличен