Архив на категория: Производствена практика

Специална издръжливост.

11.06.2020 г.

Тема:Специална издръжливост.Преговор.
 Учениците трябва да преговорят упражненията за специална
издръжливост за съответния спорт.Във всеки един период на подготовката да знаят как и в каква дозировка да ги прилагат. За помощ да се консултират с личните треньори.

Работа за обща издръжливост в предсъстезателен период.

   21.05.2020 г.
Учениците трябва да съставят комплекс от упражнения за обща
издръжливост, съобразен с периода преди състезание. Да се упоменати методите и дозировката на всяко упражнение.

Специална издръжливост.

 30.04.2020 г.

Тема: Специална издръжливост.
Учениците трябва да изготвят комплекс от упражнения
касаещи развитието на качества ,специфични за техния спорт.  

Да дозират всяко упражнение за предсъстезателен период от подготовката на състезател.

Специална издръжливост.Кардио тренировка.

23.04.2020 г.
Учениците провеждат тренировка с кардио упражнения в
 домашни условия,като следят пулсовата честота в началото,
през почивките и в края на тренировката и анализират нивото на тренираност.