Архив на категория: СПС- ФИТНЕС

МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ТРЕНИРАНЕ НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ. ОСНОВНИ И ИЗОЛИРАНИ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ТРЕНИРАНЕ НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ

МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ТРЕНИРАНЕ НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ

Основни понятия и концепции:

♦Анатомично разпределение на мускулите на горните крайници ♦Основни упражнения за мускулите на горните крайници

♦Изолирани упражнения за мускулите на горните крайници

♦Тренировка за горни крайници с метода на супер и умножените серии

Необходими базови знания:

Мускули на горния крайник

– Двуглав мишничен – biceps brachii

– Клюномишничен мускул – m. Coracobrachialis

– Мишничен мускул – m. Brachialis

– Триглав мишничен мускул – m. triceps brachii

– Мускули на предмишницата

 През втория час: ОСНОВНИ И ИЗОЛИРАНИ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ТРЕНИРАНЕ НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ

Упражнения за предмишницата:

Сгъване за предмишници в надхват.

Сгъване за предмишници в подхват.

Упражнения за мишниците:

-Упражнения за сгъвачи на мускулите

-Упражнения за разгъвачи на мускулите

ПРИЛОЖНА ЗАДАЧА:  Да се разработи примерно тренировъчно занимание за мускулите на мишницата, съчетаващо натоварвания чрез методите супер умножени и супер серии!