Архив на категория: ТМФВ

Същност роля и значение на методите за проверка и оценка

 1. 04 .2020г. Същност роля и значение на методите за проверка и оценка в учебната работа по физическо възпитание – упражнение – стр. 115
 2. 04. 2020г. Основни методи за интензификация на учебната работа по физическо възпитание . – стр.117

Същност , роля и значение на методите за проверка и оценка в учебната работа по физическо възпитание.

25.03.2020 г.

 1. Обект за проверка и оценка във физическото възпитание .

а) техника на изпълнение на физическите упражнения ;

б) количествен резултат от изпълнение на физическите упражнения ;

в) знания , свързани с физическите упражнения ;

г) умения , да се прилагат изучените физически упражнения ;

 1. Роля и значение на методите за проверка и оценка .

а) контролно изпълнение ;

б) измерване на физическа дееспособност ;

в) изпълнение на различни нормативи ;

г) устно препитване ;

Задачи за урока :

 1. Кои от методите  ще използвате , за да получите информация за теоретичните знания на учениците ?
 2. Направете примерен тест  за изпитване .

Указания : Напишете плана в тетрадките и го разработете , както го правим в клас ! На първа задача  отговорете с няколко изречения . На втора задача направете примерен тест за изпитване , като може да включите материал от досега изученото. Желателно е теста да включва въпроси  ( 15 – 20 ) от няколко урока ( 3 – 5 ). Въпросите  да бъдат само със затворен отговор .

Пример :

 1. Основните видове уроци по ФВС според тяхната насоченост са :

А) по вид спорт ;

Б) затвърдяване и усъвършенстване ;

В) за обща физическа подготовка ;

Същност , роля и значение на методите за възпитание в учебната работа по физическо възпитание

Тема 42 ( 18.03.2020г. )

Същност , роля и значение на методите за възпитание в учебната работа по физическо възпитание.

 1. Същност на възпитателните задачи .

а) възпитаване на нравствени качества ;

б) възпитаване на морални и волеви качества ;

в) формиране на норми и привички за обществено поведени;

 1. Значение и роля на методите за възпитание .

        а) убеждение ; 

        б) личен пример ;

        в) приучване и приобщаване – етапи ;

        г) поощрение ;

        д) наказание ;

    Задачи за домашна работа :

    ( Отговорете с няколко изречения )

 1. Кои методи бихте използвали при ученици , които по – трудно се справят с физическите упражнения и защо ?
 2. Как бихте постъпили в ситуация , която ученик превъзхожда съучениците си със своите умения , но няма дисциплина ?